Tirsdag la Statens vegvesen frem en liste over 20 veiprosjekter de ønsker å prioritere de seks neste årene.  

– Noe kan vi sikkert savne, men det viktigste er at veien, som er sjåførenes fabrikkgulv, blir utbygd og gir sjåførene akseptable vilkår, sier forbundsleder i NLF, Tore Velten

Mindre til samferdsel 

Under onsdagens debatt, på NLFs digitale medlemsmøte, kom Erlend Larsen (H), Morten Stordalen (FrP) og Mona Fagerås (SV) i studio. 

Det er forventet justeringer i revidert nasjonalbudsjett i forhold til Solberg-regjeringens storsatsning på samferdsel. Bakteppet for budsjettet er alvorlig med situasjonen i Europa og den galopperende kostnadsøkningen. Samtidig er paradokset at Norge tjener grovt på den situasjonen man er inne i. For transportbransjen er det derfor knyttet stor spenning til revidert nasjonalbudsjett.  

Kritiske øyne 

– Vi vil gå gjennom revidert nasjonalbudsjett med kritiske øyne. Det som er varslet, er at vi vil se en styrking mot forsvaret, og en styrking mot flyktninger samt en økning i hjelp til Ukraina, sier Erlend Larsen (H). 

Han mener derfor at regjeringen kommer til å kutte ganske kraftig i samferdselsbudsjettet.  

– Slik jeg oppfatter det, sitter regjeringen nå og følger med på hvor i landet er det en konflikt om en veiutbygging. Er det en konflikt der, så takker de for den, og vil trolig utsetter hele prosjektet, sier Larsen. 

Trenger drahjelp 

Morten Stordalen (FrP) forteller at de, på tross av motgang i oppslutning, vil være knallharde. 

– Vi forventer at finansministeren kommer med en pakke der vi ser på redusert avgiftsnivå for transportbransjen. Det er et tankekors at staten seksdobler inntektene, samtidig som transportbransjen er den yrkesgruppen som er aller mest bekymret for økte kostnader. Nå håper jeg på en støtteordning, for det hjelper ikke lenger å si at man følger situasjonen nøye, ekstra nøye eller tett, mener Stordalen.  

Støtter ikke avgiftskutt 

SV mener at det ikke er en reduksjon i drivstoffavgiftene for næringslivet de ønsker å støtte aller først.  

– Vi er selvsagt ikke likegyldige til en støtteordning som transportnøringen ber om, men vi er opptatt av det grønne skiftet. Her har vi spilt på lag i forhold til kutt på bomveier for utslippsfrie biler og kjøretøy. Vi vil derfor støtte andre virkemidler enn akkurat avgiftskutt, sier Mona Fagerås (SV) 

Hun understreker at regjeringen hele tiden har vært tydelig på at de ikke har noe ønske om avgiftskutt.  

Frykter renteøkning 

Erling Larsen fra Høyre, frykter renteøkning, dersom man skal gå inn å senke dieselprisen.  

– Dersom politikerne skal se på avgiftssystemet, må vi inkludere sjøfart og luftfart, og at det vil gi helt andre summer, både i forhold til hva staten må inn med, og hvordan det slår ut, påpeker Larsen. 

Han stiller derfor spørsmål ved om det er riktig å løse alle utfordringer samfunnet står overfor med å putte penger inn.   

– Kan bli kostbart å vente på konkursene 

At man argumenterer med frykt for renteøkning er noe Morten Stordalen (FrP) synes er en håpløs notasjon.  

– Det høres ut som om man skal bruke penger inn i næringslivet, men det skal man ikke. Det dreier seg om at staten skal avstå fra litt mindre merinntekter i en kortere periode. Dette handler om små mellomstore bedrifter og deres hverdag og arbeidsplass. Det vil bli mye dyrere å vente på at de går konkurs, mener Stordalen.  

Videre håper han det i revidert nasjonalbudsjett ikke blir slik at samferdselsministeren fører til at det blir full stopp i veibyggingen. Stordalen har bitt seg merke i at ministeren allerede har avlyste tre store veiprosjekter samme dag som Statens vegvesen fremmet de samme tre prosjektene som prioriterte prosjekter.   

– Her blir det spennende å se hvem som egentlig styrer dette departementet, avslutter Stordalen.