Nord-Europas største aktive kalkbrudd, kjent som Tromsdalen, ligger i dalføret 250.m.o.h og 21 km øst for Verdal havn. Mellom bruddet og havna kjører Verdalskalk 1.5 million tonn kalk årlig. Driften går i to skift mellom klokken seks om morgenen og elleve på kvelden på en 42 km lang rundtur. Nå skal en Scania 45P settes i normal drift på denne ruten med 66-tonntotalvekt.

Verdalskalk har i lengre tid kjørt med karakter A på sjåførvurderingen. Det vil si at de engasjerte sjåførene har kjørt så effektivt og brukt så lite drivstoff som overhodet mulig. Nå ønsker Ketil Aksnes, driftssjef hos Verdalskalk, å ta miljøtiltakene ett steg lengre medet elektrisk vogntog.

Først ut

— Vi blir den første transportøren i Norge som tester ut el-lastebil i tungbil segmentet med inntil 66 tonn. Vi har en målsetning om å være en aktiv bidragsyter mot det grønne skiftet. Å få arbeidehånd i hånd med Scania og være Pilot-Partner gir oss en unikmulighet til å komme i gang med dette. Vi er stolte av å væreførst ute i Norge med elektrisk tungbil i dette segmentet, og vi ser at vår kjøretrasé er utmerket med tanke på uttesting av regenerering, forteller Ketil Aksnes, i en pressemelding.

Scania 45P vil gå i fast rute mellom kalkbruddet på toppen av Tromsdalen med full last på bil og henger ned til havna. På vei ned vil sjåføren kunne lade opp batteriene ved å regenere strøm fra motorbremsen. Fra havna og tilbake opp til bruddet går bilen utenlast.

– Det blir montert egen superladestasjon på havna og vi må påberegne «tanking» tre til fire ganger i løpet av to skift. Ladetiden er estimert til 15 – 20 min hver gang, forteller Aksnes.

Bransjen trenger erfaringen

John Lauvstad, Sustainability, Marketing &Branding Director i Norsk Scania,  setter stor pris på at de har fått være med Verdalskalk på dette prosjektet.

– Det er viktig å komme i gang med også de tungeelektriske bilene. Bransjen trenger denne erfaringen slik at vi kan rulle ut flere transportløsninger etter hvert som teknologien er klar, sier Lauvstad.

Aksnes forteller at de gleder seg og opplyser om at mange av hans sjåfører har meldt seg som «el-piloter». Bilen er planlagt å settes i daglig drift mot slutten av februar 2023.