Døgnhvileplassene er spesielt tilrettelagte stoppesteder for tungbilsjåfører der de kan gjennomføre kjørepauser og døgnhvile. Disse plassene er tilpasset store kjøretøy med god plass til parkering og har ofte ulike tilbud som toalett og dusj slik at sjåførene kan få dekket sine velferdsbehov.

– Gjennom tilbakemeldinger fra sjåfører har vi fanget opp at det ofte kan være fullt på en del døgnhvileplasser, særlig nært byene. Dette skaper utfordringer med tanke på planlegging og avvikling av hverdagen for sjåførene, sier Frode Kvam i Statens vegvesen.

Det blir lettere for sjåførene å planlegge neste stopp

Fulle døgnhvileplasser kan medføre at sjåførene må parkere på steder som er lite tilrettelagt for døgnhvile.

– Med den nye tjenesten vil det bli lettere å planlegge hvor det kan være hensiktsmessig å stoppe, forklarer Kvam.

Om ikke lenge vil sjåførene også få en indikasjon på hvor travel døgnhvileplassen er på gitte tidspunkt i løpet av døgnet basert på historiske data.

– Dette vil gjøre det lettere for sjåførene å vurdere hvor det er best å stoppe for hvile.

Norges Lastebileier-Forbund er fornøyde

Statens vegvesen har jobbet tett sammen med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i utviklingen av de nye tjenestene som er rettet spesielt mot yrkessjåfører.

– Vi setter stor pris på det arbeidet Statens vegvesen gjør for å gjøre hverdagen for sjåførene enklere både i dette prosjektet og med prosjekt fremkommelighet. Dette gir sjåførene en bedre forutsigbarhet om status på døgnhvileplassen. Det aller beste ville selvsagt hvert om de kunne reservert plass, men dette er et skritt i riktig retning, sier Kjell Olafsrud, kommunikasjonsdirektør i NLF.

Yrkessjåførene vil kunne se tilgjengeligheten på døgnhvileplassen i Statens vegvesen sin  mobilapp for Trafikkinformasjon og på Statens vegvesens nettsider  www.vegvesen.no/trafikk

Mobilappen «Vegvesen Trafikk» er spesielt myntet på yrkessjåfører og har i tillegg til visning av status på døgnhvileplasser også visning av trafikkmeldinger, innebygd ruteplanlegger for tungbil, oversikt over døgnhvileplasser og rasteplasser.

Med den nye tjenesten vil det bli lettere å planlegge hvor det kan være hensiktsmessig å stoppe for yrkessjåførene. Foto: Statens vegvesen Med den nye tjenesten vil det bli lettere å planlegge hvor det kan være hensiktsmessig å stoppe for yrkessjåførene. Foto: Statens vegvesen

Enda flere kameraer til neste år

Ved lansering vil Statens vegvesen tilby denne tjenesten på sju døgnhvileplasser spredt over store deler av landet:

  • Bodø havn, Nordland
  • Fauske, Nordland
  • Storjord, Nordland
  • Dale, Vestland
  • Lillesand/Horisonten, Agder
  • Kongsvinger/Roverud, Innlandet
  • Gol, Viken

– Vi har planer om å doble antallet døgnhvileplasser med dette tilbudet i løpet av 2023 og nye døgnhvileplasser vil bli lagt til fortløpende, sier Frode Kvam.

For å ivareta personvernhensynet har disse kameraene et filter som ikke skal gjøre det mulig å lese registreringsnummer og andre identifiserende detaljer. I tillegg er avstanden mellom kameraene og de parkerte kjøretøyene stort sett ganske stor, og kameraene har ikke så høy oppløsning.