For å bedømme kapasitet og rekkevidde på gassbiler, utførte PostNord en test ved å kjøre tur/retur Oslo-Bergen på én tank. Til tross for vanskelig vinterføre, minusgrader og tøft terreng, var det god kapasitet igjen da de parkerte bilen i Oslo.   

Mangler fyllestasjoner

Med biogassfyllestasjoner i de store byene på Østlandet og i Trøndelag, er det enkelt for PostNord å hente og bringe varer mellom disse strekningene. Men det er flere byer som mangler fyllestasjoner, og en av dem er Bergen. Målet er å knytte de store byene sammen med et grønt alternativ.

En ressurskrevende kjøretur

Tommy Slåttum, Head of Fleet i PostNord, bekrefter at det var en krevende tur.

– Til tross for alt dette klarte bilen seg bra, og brukte totalt 351 kilo biogass på cirka 1000 km. Det var god kapasitet igjen da vi parkerte tilbake i Oslo. Denne testen viser at vi får en helt ny fleksibilitet når det gjelder kapasitet og rekkevidde til containerbilene. Det gjør at vi kan løse mange forskjellige oppgaver, og i prinsippet kjøre hele døgnet rundt, sier Slåttum i en pressemelding.

Rune Hammer, Key Account Manager i IVECO Norge, mener denne leveransen viser at biogass ikke trenger å gå på bekostning av rekkevidde og kapasitet.