Sommeren har vært preget av mange dødsulykker langs veien. Tallet på antall drepte i trafikken er nesten doblet siden samme periode i fjor. Flere tiltak har blitt satt inn den siste tiden, men sommeren har likevel vist dystre tall. Bare i juni og juli har 27 mennesker mistet livet. 

Ung sjåfør mistet livet

Avisen Valdres bekrefter at det var 25 år gamle Sondre Bjørnødegård, som omkom da han kjørte av veien med bergningsbil på fylkesveg 51 ved Bygdin på onsdag. 

– Dette er helt tragisk - det er ikke stort annet å si. Det berører oss alle i forbundet, sier Bjørn Ivar Gunhildgard, til Valdres. 

Han sitter i forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund, der han er innvalgt styremedlem for Region II som omfatter Innlandet. Når slike hendelser skjer, kan det være godt for involverte og pårørende å snakke med noen. Kollegahjelpen er en slik ordning.  

Støtteordning siden 1995

Kollegahjelpen er en landsomfattende støtteordning som NLF som startet opp i 1995.Formålet med ordningen er at lastebileiere og lastebilsjåfører som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller andre opplevelser av samme karakter i forbindelse med arbeidet de utfører, skal ha noen å snakke med. 

– Dette er en spesiell situasjon. Her er det snakk om en singelulykke der én person var involvert. Jeg engasjerte vår lokale «kollegahjelp» her i Valdres, slik at han har vært i dialog med de berørte partene, forteller Gunhildsgard, til nyhetsstedet Valdres. 

Videre uttrykker han sin dypeste medfølelse med familien til den omkomne bergningsbilsjåføren.