Forenkling av lønnssystemet

Partene ble også enige om å avvikle langtransporttariffen med virkning fra 1. juli. Dermed vil alle sjåfører følge samme lønnssystem etter dette. Inntil da løper nåværende lønnsbestemmelser for langtransport med aktiv og passiv tid, inkludert det generelle tillegget og økt fagbrevtillegg fra 1. april.

Følgende nye minstelønnssatsene gjelder for distribusjon/nærtransport fra 1. april 2022:

37,5 timers uke Minstelønn måned – kr. Minstelønn per time – kr.
0-3 års ansiennitet 30 888,50 189,50
3-6 års ansiennitet 31 214,50 191,50
Over 6 års ansiennitet 31 540,50 193,50

 

For langtransportsjåfører gjelder følgende fra 1. april – 30. juni 2022:

Sats for produktiv tid: Kr. 122,66 per time

Sats for passiv tid: Kr. 52,74 per time

Følgende minstelønnssatser for alle sjåfører gjelder fra 1. juli 2022:

37,5 timers uke Minstelønn måned – kr. Minstelønn per time – kr.
0-3 års ansiennitet 32 029,50 196,50
3-6 års ansiennitet 32 355,50 198,50
Over 6 års ansiennitet 32 681,50 200,50

 

Fagbrevstillegget økes med kr. 2, og utgjør etter 1. april kr. 11,00 per time.

NLF-direktøren tilfreds med resultatet

Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF, er fornøyd med å ha kommet i mål med et krevende oppgjør uten å ende opp hos riksmekleren. 

– Selv om forhandlingene startet med et krevende utgangspunkt, opplevde vi hele veien en konstruktiv og løsningsorientert dialog mellom partene. Dette er et resultat jeg tror både våre medlemsbedrifter og deres ansatte vil leve godt med. 

Resultatet er anbefalt av begge parter, og svarfrist for uravstemning er satt til den 22. juni.