Resultatet av Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren, er at 14 av 29 søkere har fått støtte til å etablere nye fyllestasjoner for biogass. Fra nå av overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre. 

Enova har gitt de 14 nye stasjonene til sammen 83 millioner kroner i støtte, i tillegg til 21 millioner fordelt på 120 biogasskjøretøy. 

Med dette har staten, gjennom Enova, til sammen støttet 27 offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass.  

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er glad for tilsagnene:  

– Dette betyr en betydelig styrkning av infrastrukturen rundt biogass i Norge. Dette er med på å bryte ned barrierer, og skaper en større etterspørsel av biogass. Vi ser nå en positiv utvikling i bruken av biogass i veitrafikken i Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). 

I januar gjorde Enova flere endringer i biogassprogrammet. Mens støtten til fyllestasjoner ble faset ut, så ble det enklere enn noen gang å søke Enova om støtte til kjøp av biogasskjøretøy.  

Gir seg på feil tidspunkt 

NLF mener på sin side at støtte til 14 nye fyllestasjoner er veldig positivt, men at det er galt at det ikke skal gis støtte til flere.  

 – Vi mener at Enova gir seg på feil tidspunkt. Behovet for videre støtte til utbygging av infrastruktur vil fortsatt være der, derfor er det alt for tidlig for Enova å si stopp nå, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.  

Han mener at kostnaden for å få på plass infrastrukturen ikke er noe aktørene skal fortsette å betale alene.  

 – Næringen ønsker å ta i bruk nye biogassdrevne biler, men uten nok stasjoner å fylle biogass på, investeres det heller ikke i gassdrevne kjøretøy. Det blir derfor å starte i feil ende å ikke gi mer støtte til utbygging av infrastrukturen, men å prioritere innkjøp av biler, sier Mo, og viser til initiativet NLF, sammen med flere andre aktører har tatt for å få regjeringen til fortsatt å støtte investeringer i infrastruktur. 

Regjeringens klimaplan har som mål at 10 prosent av all tung transport skal foregå på biogass innen 2030. Regjeringens klimaplan har som mål at 10 prosent av all tung transport skal foregå på biogass innen 2030.

– Få tildelinger i forhold til søkere 

Gasum Clean Gas Solution er en av de heldige aktørene som har fått støtte til fire nye fyllestasjoner (se tabellene for tildeling nederst i saken).  

– Først og fremst er vi fornøyde med at støtten kom såpass tidlig. Vi hadde blitt forespeilet at tildelingen skulle komme i juni, men nå kan vi komme godt i gang med den videre planleggingen inn mot sommeren, sier business development manager i Gasum Clean Gas Solution, Jogeir Munkeby, til Lastebil.no.  

 Han mener det er positivt at Enova har tildelt støtte til 14 nye fyllestasjoner, men han legger ikke skjul på at han kunne ønske at det ble gitt midler til enda flere.   

 – Jeg synes 14 tildelinger er lite i forhold til at det var 29 søkere. På flere steder ville det vært gunstig med flere fyllestasjoner på samme lokasjon, spesielt i byene. Vi er flere aktører på markedet, og det ville vært positivt at flere fikk støtte. Arbeidet med å få opp et nettverk av infrastruktur ville da gått raskere, mener Munkeby.  

Ønsker seg flere: Business development manager i Gasum Clean Gas Solution, Jogeir Munkeby, mener det er positivt at Enova har tildelt støtte til 14 nye fyllestasjoner, men han legger ikke skjul på at han kunne ønske at det ble gitt midler til enda flere. Ønsker seg flere: Business development manager i Gasum Clean Gas Solution, Jogeir Munkeby, mener det er positivt at Enova har tildelt støtte til 14 nye fyllestasjoner, men han legger ikke skjul på at han kunne ønske at det ble gitt midler til enda flere.

Kort søknadsfrist 

Fristen for å søke Enova om støtte til å etablere fyllestasjoner for biogass gikk ut i februar. Etter dette er det slutt på støtteordning for infrastruktur. Enova skal fortsette å støtte innkjøp av biogasskjøretøy.  

 – Det var korte frister, og vi skulle gjerne hatt mer tid til å planlegge. Jeg tror vi kunne søkt om langt flere lokaliteter, men prosessen med å skaffe seg arealer og tomter tar tid. Det rakk vi ikke innen fristen, påpeker Munkeby.  

 Han mener derfor det både er plusser og minuser ved tildelingen som ble annonsert mandag.   

 – Vi er fornøyde med å få på plass korridorene Oslo-Kristiansand og videre til Stavanger og Vestlandet. Det vil være viktig for å få fart i investeringene til nye biogasskjøretøy. I fjor fikk man på plass en korridor mellom Oslo og Trondheim, men samtidig trengs det mer fortetting rundt Oslo-området. Det er heller ingen fyllestasjoner nord for Trondheim. Det er gitt Enova støtte til tre fyllestasjoner nord for Narvik, men ingen mellom Trondheim og Narvik, og det er litt merkelig prioritering, mener Munkeby.    

– De første stasjonene kan være klare høsten 2023  

Per i dag er det fire eksisterende fyllestasjoner for flytende biogass og fire er under bygging. I løpet av 2022, skal det være på plass åtte fyllestasjoner for biogass. Dette er utenom de 14 nye som det er gitt støtte til nå. Gasum Clean Gas Solution har fått tildeling til fire stasjoner.  

 – Realistisk sett, kan de første av de fire stasjonene være klare høsten 2023. Det vil ta tid for det er lang leveringstid på utstyr, samtidig som det skal tas investerings beslutninger. Om alle de 14 fyllestasjonene kommer på plass innen rimelig tid, vil vi innen 2025 ha bra dekning av fyllestasjoner for flytende biogass i Sør-Norge, mener Munkeby.  

 Regjeringens klimaplan har som mål at 10 prosent av all tung transport skal foregå på biogass innen 2030.  

Nå håper Munkeby på at det kan komme på plass nye former for støtte for å få ytterligere fart på utbyggingen.   

 – Om vi får til det, så tror jeg vi kan komme opp mot 20 prosent av all tungtransport på biogass i 2030, mener Munkeby.  

– Håper at markedskreftene vil fortsette utbyggingen  

Direktør for bærekraft og kvalitet konsern i Litra, Morten Tønjumshagen, mener at tildelingen kommer sent, men godt. 

– Dette skulle vært gjort for minst to til tre år siden for her kunne det vært redusert betydelige mengder miljøutslipp. Det er derimot svært gledelig at det er gitt støtte til 14 nye stasjoner, og i tillegg til de andre som tidligere har fått støtte til å bygge fyllestasjoner, så håper vi at alle bygges innen kort tid, sier Tønjumshagen.   

Han mener tildelingen har vært viktig for å få åpnet korridorene mellom de største byene, og at det kan tas ut miljøgevinster på disse relasjonene så fort det er fyllestasjoner.   

– Vi skulle selvfølgelig ønsket at det ble gitt støtte til etablering av enda flere stasjoner, men vi håper at markedskreftene vil fortsette utbyggingen på egenhånd i høyt tempo. Det som er viktig videre, er at myndighetene legger til rette for god drift av disse fyllestasjonene med eventuelt støtteordninger, samt at det er gode vilkår for å produsere biogass, understreker Tønjumshagen.   

Direktør for bærekraft og kvalitet konsern i Litra, Morten Tønjumshagen, mener at tildelingen kommer sent, men godt. Direktør for bærekraft og kvalitet konsern i Litra, Morten Tønjumshagen, mener at tildelingen kommer sent, men godt.

Når ikke målet 

Litra har i konsernet cirka 300 vogntog, og de har hatt som mål å anskaffe 100 biogass biler innen utgangen av 2023. 

– Det klarer vi ikke siden det ikke har vært utbygget infrastruktur som fyllestasjoner.  Vi synes derfor det er leit at vi ikke klarer dette målet siden både biogassbiler og gass har vært tilgjengelig, men ikke fyllestasjoner, sier Tønjumshagen.   

Selskapet har likevel anskaffet seg i overkant 40 biogassbiler i Norge og i Sverige, fordelt på 22 biogassbiler i trafikk i Norge, samt to nye til klargjøring. I tillegg har de 18 biogassbiler i Sverige som også kan krysse grensen og komme lenger inn i landet.  

 – Slik markedet globalt er nå med ustabile forhold og høye priser for tiden, er det selvfølgelig muligheter for at biogass produsert i Norge selges til høyere priser i utlandet, noe som ikke er spesielt heldig, verken på kort eller lang sikt, sier Tønjumshagen.   

Nå ønsker han videre stabilitet og forutsigbare rammevilkår for både biogass-produsentene og for alle som brukere av biogass-drivstoff til tunge kjøretøyer. 

Åpner nye muligheter 

En annen aktør som også har ventet på muligheter til å investere i biogassdrevne biler er Ørland Transport. De har hovedkontor på Foss-Eikeland i Sandnes. Bilparken består av over 120 forskjellige biler og traller som kan ta mange ulike oppdrag.  

Daglig leder i Ørland Transport, Kjell Haugland, er glad for at det nå skal bygges flere fyllestasjoner for biogass. Han mener det er en slik utbygging som må til for at han skal investere i biogassbiler. 

– Når vi får på plass fyllestasjoner begynner det å bli interessant for oss å investere i nye biler. Det har ikke vært mulig for oss tidligere på grunn av at det ikke har vært mulig for oss å fylle biogass. Nå kan det derimot åpne opp for nye muligheter, og det er noe jeg ser svært positivt på, sier Haugland, til Lastebil.no. 

Daglig leder i Ørland Transport, Kjell Haugland, er glad for at det nå skal bygges flere fyllestasjoner for biogass. Han mener det er en slik utbygging som må til for at han skal investere i biogassbiler. Daglig leder i Ørland Transport, Kjell Haugland, er glad for at det nå skal bygges flere fyllestasjoner for biogass. Han mener det er en slik utbygging som må til for at han skal investere i biogassbiler.

Her er listen over alle som fikk støtte fra Enova:

Lokasjon Selskap Støtte i NOK
Kristiansand Gasum Clean Gas Solution 6 403 113
Sandnes Gasum Clean Gas Solution 6 403 113
Ål Gasum Clean Gas Solution 6 922 284
Håbakken Gasum Clean Gas Solution 6 922 284
Bærum (Skui) Biogass Energi 6 211 369
Koppang Biogass Energi 6 186 769
Vestby Biogass Energi 6 068 549
Bergen (Nesttun) Biogass Energi 6 008 419
Åndalsnes Biogass Energi 6 031 083
Rudshøgda Biogass Energi 5 966 399
Seljord Biogass Energi 5 780 349
Alta Remiks MIljøpark 4 799 600
Tromsø Remiks MIljøpark 4 799 600
Bjerkvik Remiks MIljøpark 4 799 600