NLF har i flere år, i samarbeid med opplæringskontorene, Sotin og videregående skoler med transport og logistikk-fagene, jobbet med problemstillinger rundt rekruttering. 

Taper terreng 

Etter 2019 og 2020 har transportnæringen tapt terreng til andre næringer. Dette er noe markedsdirektør, Kjell Olafsrud, ser svært alvorlig på.  

– Nye undersøkelser viser at antall bedrifter med ubesatte stillinger er på hele 25 prosent. Dette utgjør 1625 sjåfører blant våre medlemmer, og vi har snakket med større bedrifter som har mellom 25-30 biler som står en dag fordi de ikke har sjåfører, forteller Olafsrud. 

Færre søkere til transport 

Etter 2019 har det vært færre søkere til vg2 transport og logistikk. Olafsrud mener det har sammenheng med en endring i skolereformen. Denne endringen førte til at de mistet all rekruttering fra service og samferdsel, siden de ikke lenger kunne søke seg videre til transport og logistikk. 

Nylig søkte NLF, Sotin, opplæringskontorene og flere videregående skoler, Utdanningsdirektoratet om et kryssforløp mellom vg1 Salg service og reiseliv til vg2 Transport og logistikk (TL) II og fra vg1 Bygg- og anleggsteknikk til vg2 TL. 

– Det ville vært en fordel å få til et kryssforløp siden det kunne gitt fleksibilitet til å velge på tvers av utdanningsprogram, samtidig som det ville virke som en sikkerhetsventil mot frafall og forsinkelser i opplæringsløpet for elever og lærlinger, sier Olafsrud. 

Avslag 

Tirsdag, forrige uke, kom derimot avslaget fra utdanningsdirektoratet. 

Noe av begrunnelsen til avslaget er at utdanningsdirektoratet vurderer elevenes forutsetninger for å følge opplæringen på vg2 transport og logistikk fra de foreslåtte vg1 løpene som begrenset. Dette på bakgrunn av innspillene fra faglig råd for salg, service og reiseliv, faglig råd for bygg- og anleggsteknikk og programrettede fellesfag i matematikk og naturfag. 

De har vurdert det dit hen til at rekruttering alene ikke gir et grunnlag for etablering av kryssløp. Ansvaret for å endre søkemønster og rekruttering til de ulike tilbudene ligger hovedsakelig lokalt, heter det i avslaget. 

 Det er et litt uforståelig avslag som hverken hjelper elever eller næringen. Vi kommer ikke til å legge denne saken død da dette er for viktig for alle parter, sier Olafsrud.