Webinaret starter klokken 09:00 og varer i 30 minutter.

For å bli med kan du delta her

Det er Circle K eksperter, Anders Kleve Svela og Sjur Haugen som skal gi deg gode råd om hvordan din bedrift kan redusere utslippet til tungtransporten nå. De mener at dersom næringen skal klare å kutte utslippene raskt, er fornybar diesel tiltaket som gir høyest effekt på kort sikt.

I tillegg kan du lære med om hvilke krav myndighetene stiller og hvordan biodrivstoff kan være en løsning for din bedrift.

Om foredragsholderne:

Anders kleve Svela har jobbet med drivstoff og mer klimavennlige løsninger for transportbransjen i mer enn 13 år. Han har ledet flere ulike prosjekter for å implementere mer miljøvennlige drivstoffer som alternativ diesel i det norske markedet og har ansvar for myndighetskontakt og rammebetingelser for biodrivstoff i Circle K Norge.

Sjur Haugen har jobbet innen energisektoren i ca. 35 år hvorav de siste årene i  Circle K Europa. Han har ansvar for produktkvalitet og utvikling på europeisk nivå. Når det kommer til krav og muligheter innenfor bærekraftig transport, er Sjur Circle Ks fremste ekspert.