NLFs regionsjef for Nordland, Troms og Finnmark, Odd-Hugo Pedersen, var tidlig på ballen etter hendelsen, og har vært i dialog med SVV for å høre mer om den videre fremdriften.  

 – E6 er stengt og Norge er delt i to. Atter en gang blir vi minnet på at veinettet vårt ikke er rustet for en vanlig vårflom. For ett år siden røk den gamle broa som går parallelt med «nybroa». Jeg stiller derfor spørsmål ved om de nødvendige tiltakene ble gjort i fjor, gitt den situasjonen vi igjen står i nå, sier Pedersen, til Lastebil.no. 

I praksis fører brokollapsen til at lastebiler som frakter gods f.eks. mellom Harstad og Alta nå må kjøre via Finland. Dette forlenger turene med om lag 160 kilometer, noe som fører til at det i mange tilfeller blir umulig å utføre fastsatte turer innenfor kjøre- og hviletidsreglene. 

Midlertidig bro

Regionsjefen forteller videre at den siste meldingen han har fått fra SVV, er at det vil kunne komme på plass en midlertidig bro om 14 dager.  
 
– I første omgang vil det kun bygges en midlertidig bro, som så raskt som mulig skal erstattes av en ny midlertidig bro. Sistnevnte vil være mer solid og SVV mener at den kan stå noen år, forteller Pedersen. 

Det er så langt ikke kommunisert noe om hvilke vektbegrensninger denne vil få.  

– Vi frykter at situasjonen vil vedvare i lengre tid, og få store konsekvenser for forsyningslinjene i regionen, sier Pedersen.  

NLF ber i søknaden til Vegdirektoratet om at dispensasjonen blir gjeldene fra tidsrommet f.o.m 3. juni 2022 t.o.m. når broen på E6 Kvænangen er gjenåpnet for tungtransport, for alle sjåfører som er underlagt regler for kjøre- og hviletid. 

Praktiske problemer 

Brokollapsen har allerede skapt utfordringer for flere av NLFs medlemmer. Daglig leder i Miniekspress Nord Norge, Dag-Jostein Arild, forteller at stengningen skaper praktiske problemer for bedriften på de lengste kjørestrekningene. 

– På noen ruter forsøker vi å sette inn ekstra sjåfører, men det er ikke enkelt i situasjon med sjåførmangel. En annen konsekvens er økte kostnader med lange omkjøringer. Det krever en god dialog med kundene for å få dekket det inn, forteller Arild. 

Han er glad for at NLF har søkt om dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene. 

– Dersom NLF får gjennomslag for dette, så vil det være til stor hjelp, med for eksempel redusert døgnhvile og økt kjøretid to dager i uken, avslutter Arild.