Samtalene i dagens frokostmøte i regi av GLP ble ledet av GLP´s nye prosjektleder Ingelin Noresjø som dere også kan møte i NLFs digitale medlemsmøte onsdag kl 1800. Det var betryggende å høre Bart Eides forståelse for dagens virkelighetsbeskrivelse, så gjenstår det å se om ord omsettes til handling. Mer utfordrende er den tilnærmingen fagansvarlig Ingvild Kilen Rørholt i Zero har. Vi er alle enige i at vi har en klimautfordring som må løses så fort som mulig, men det er også viktig med en virkelighetsforståelse. Det vil ikke bli et grønn skifte med en rød bunnlinje. I tillegg er det i dag store utfordringer med leveranse av kjøretøy med ny teknologi. Da hjelper det lite at Zero vil gi støtte til kjøp av EL lastebiler i dag. Vi må derfor ta i bruk de løsningene som er tilgjengelige for raskest mulig for å redusere utslippene fra transportsektoren så raskt som mulig.