Fagbrev på jobb er en relativt ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan, etter avtale få opplæring på arbeidsplassen, kan ta fagbrev som yrkessjåfør. 

Sammensetningen av sjåførene i Sæter Auto AS er litt spesiell, forklarer Anders Bjørneby.

-De fleste kjenner hverandre og har jobbet sammen i mange år. Vi har stort sett vært i bergingsbransjen sammen hele tiden, og ble etter hvert samlet i dette selskapet i 2018.

Å satse utelukkende på tungbilberging kan være risikosport. For det første krever det et kundegrunnlag, altså nok tungbiler. Det finner man på det sentrale Østlandet. Dernest må man ha rett kompetanse i gruppa.

Stolte av jobben

-Det har vært forsøkt å etablere slike selskaper andre steder i landet, men de har ikke lykkes, forteller Bjørneby. Volum er avgjørende, det har vi her på Østlandet.

Det er mye yrkesstolthet iblant lastebilsjåfører, dette er ikke noe unntak i bergingsbransjen. I tillegg ønsker sjåførene hele tiden å bli bedre på det de driver med. 

-Jeg kjenner på den stoltheten hver gang jeg er ute på oppdrag, sier Petter Werner, en av de mest rutinerte sjåførene. Og folk som har havnet i problemer med bilen blir jo kjempeglade når vi dukker opp.

Men hvordan ble det slik at alle de som ikke har fagbrev fikk tilbud om å henge seg på «fagbrev på jobb»-løsningen?

Bjørneby forteller om et tett og årelangt samarbeid med SOTIN, og selskapet har blant annet hatt flere lærlinger innom. Da Anne Marie Fredriksen Fjellseth i SOTIN fortalte om muligheten til å ta fagbrev på jobb syntes den daglige lederen at dette var en god idé. Han er opptatt av at gutta skal få et bevis på hva de faktisk kan.

SOTIN er dyktige

-Å kjøre bergingsbil er ikke en A4-lastebiljobb. Sjåførene må være kreative inntil et visst punkt, sikkerhet må stå lengst frem i panna, forklarer Bjørnebye.

-Jeg ser ikke på meg selv som en lastebilsjåfør, skyter Tommy Rosenquist, en av de andre bergingskarene inn. Lastebilen er verktøyet jeg trenger for å berge kjøretøyet.

Man skulle tro at det er mye mer å gjøre i denne bransjen i vinterhalvåret, men sjåførene melder om relativt jevnt trykk hele året. Men det er selvfølgelig variasjoner i problemene som oppstår, og de verste utforkjøringene skjer som oftest i den kalde årstiden.

Nå er det altså slik at åtte ansatte og flere innleide sjåfører tar «fagbrev på jobb» i Sæter Auto AS. Gutta har litt forskjellig tilnærming til oppgaven, men alle er positive. Og målet er selvfølgelig at alle skal stå.

Fortjener er kompetansebevis

-Det er fint at vi kan ta dette litt i eget tempo, smiler Venner

Morten Bjørnebye er opptatt av samarbeidet med SOTIN. Han skryter av Anne Marie, og sier at hun inspirerer guttene, følger opp, og gir de et tupp i ræva når det trengs.

Anne Marie Fredriksen Fjellseth, som er opplæringskonsulent i Opplæringskontoret for service og samferdsel SA, er veldig glad i ordningen.

-Dette er fin måte for arbeidsgiver å involvere seg i større grad slik at man sikrer god opplæring og kompetanse for de ansatte, sier hun, og oppfordrer både bedriftsledere og sjåfører til å ta kontakt dersom de har spørsmål.

Som følge av det tette samarbeidet har Sæter Auto AS etter hvert også hatt en del lærlinger innom selskapet.

-Vi har blant annet en ung kar her nå som kom til oss allerede som 14-åring. Han var skolelei og trengte noen praktisk å drive med. Vi tok har derfor inn som utplasseringselev et par ganger i uka i begynnelsen, og han kombinerte dette med vanlig skolegang. Vi ser at dersom interessen vekkes for faget så er det nesten ingen begrensninger for hva ungdommene får til, sier han. Nå er han 21 år og han besto fagbrevet som yrkessjåfør med glans, forklarer Bjørneby.

Firmaet har for tiden også en annen lærling som etter planen skal ta fagbrevet i mai.

Opptatt av utdanningsløp

Den daglige lederen av selskapet er generelt opptatt av utdanningsløpene man har innen transportfaget, og det er spesielt et ting han ikke forstår. Bransjen trenger både mekanikere og sjåfører.

-Hvorfor finnes det ikke et utdanningsløp som het transport- og mekanikk? Det kunne både kranførere, verkstedmekanikere på tunge kjøretøy og lastebilsjåfører hatt godt av, sier han.

Bjørneby kjenner til mange mekanikere som kunne tenke seg å kjøre lastebil i helger og på kveldstid, med et slikt utdanningsløp hadde dette latt seg gjøre.

Hvem kan ta «fagbrev på jobb»?

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis fra lærefaget, men som har behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.

Ordningen skal stille samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.