I forbindelse med Automessen på Nova Spektrum Lillestrøm, vil Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og Nordic Logistics Association (NLA) markere NLA sitt 10 års jubileum. Dette vil markeres med både en konferanse og utstilling. Jubileumskonferansen vil i tillegg til samferdselsminister, Jon Ivar Nygård, samle mange interessante foredragsholdere fra inn- og utland.  

Du er invitert, og her finner du  invitasjonen din!

Nordisk samarbeid 

Vi ønsker å fokusere på det politiske arbeidet NLA og våre organisasjoner jobber med, både i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. I tillegg til nordiske politikere vil det også være mulig å høre hva representanter fra EU-parlamentet har å si. 

Videre skal vi rette søkelyset på det det nordiske samarbeidet og hva har det betydd for nordisk transportnæring, i tillegg vil vi se nærmere på hvilke konsekvenser krigen i Ukraina har for transportnæringen. 

Det grønne skiftet 

Temaene er mange og vi vil få ulike politiske betraktninger og innspill på fremtiden, som «Fit for 55», det grønne skiftet, EUs taxonomi og Implementering av mobilitetspakken. 

Den tekniske delen av konferansen vil også farge av det grønne skiftet, ikke minst skal vi se på hvilken tilgjengelig teknologi som finnes i dag og hvordan transportbransjen skal klare overgangen, og hva blir fremtidens teknologi. Her blir det foredrag om alt fra nye biler, drivstoff, drivlinjer og støttesystemer. 

Fremtidens løsninger  

I tillegg vil det bli en flott utstilling med det nyeste av hva bilimportørene har å by på i dag, og hva vil de tilby i morgen. Leverandører av alternative drivstoff, ladeteknologi og andre som vil påvirke transportsektorens fremtid vil også være til stede og vise frem fremtidens løsninger. 

Er du interessert i transportnæringen i dag og hvordan overgangen til løsninger med lavere og null utslipp vil foregå, er dette stedet å være 28. september 2022. 

Sett av dagen - påmelding kommer i August! 

Se foreløpig programmet her