Forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg, som tredde i kraft 1/10-2018, innehar en liste over brudd som er gradert etter alvorlighetsgrad. Denne ble innført i norsk rett i 2017. Forskriften omfatter også regler for bruk av fartsskrivere. 

Sjåføren er ansvarlig for å betjene fartsskriveren for å registrere tidsbruk på gyldig sjåførkort. Dette gjelder fra det øyeblikket kjøretøyet overtas. I tillegg er det sjåførens ansvar for å registrere tid som er medgått siden siste døgn- eller ukehvil.  

Brudd på dette klassifiseres som alvorlig brudd, og kan både anmeldes og bøtelegges. 

Viktig å etterregistrere aktivitet 

Det er derfor ikke tillatt å føre kjøretøyet uten at eget sjåførkort er satt inn i fartsskriveren når det utføres transporter underlagt bestemmelsene om kjøre- og hviletid. Når sjåføren utfører annet arbeide har pause/hvile, eller har aktivitet som skal registreres som tid tilgjengelig, skal det registreres i løpet av arbeidsdagen i bilens fartsskriver.  

Når kortet settes inn i fartsskriveren må sjåføren registrere hva som er blitt gjort siden kortet ble tatt ut. Det kalles å etterregistrere aktivt. Aktiviteten som skal registreres kan være å bekrefte at en har hatt hvile eller annet arbeide som er blitt utført siden sist døgn- eller ukehvil. Det er på dette punktet flere sjåfører gjør feil, eller glemmer seg ut. 

Økning i antall kontroller og bøter 

Bedriftsrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Jone Klingsheim, forteller at det meldes om en økning i kontroller og bøter knyttet til manglende etterregistrering av aktivitet. Det kan raskt blir dyrt om du blir tatt på dette.  

– Det er et urettferdig brudd. Oftest treffer det sjåfører som bemanner en bil med VDO skriver. Den er annerledes enn en Stonridge skriver som spør om sjåføren har hatt hvile etter at kortet ble tatt ut. Det er oftest det som gjelder. Når en bekrefter dette, har en ettergistrert.  

VDO stiller spørsmålet, Legg til tillegg, som mange feilaktig svarer nei til, kommenterer Klingsheim.  

– Det er også viktig å ta ut kortet hver dag, selv om det ikke står i loven. Videre er du pliktig til å registrere startland og sluttland, hver dag. Det holder heller ikke med unnskyldninger som at man ikke har kjørt bilen, eller at man har glemt å sette fartsskriveren på pause, sier Klingshem.   

For å på en enkel måte demonstrere hvordan man etterregistrerer aktivitet i en VDO-fartsskriver har NLF laget en liten «bruksanvisning» på dette. 

Trykk her for å se veiledningen