Harald Øvsthus, leder av NLFs tariffutvalg, var NLFs representant på Tariffnemdas møte den 1. november.

Det ble bestemt at godsoverenskomstens minstetariff allmenngjøres, noe som betyr at minstelønn for bransjen vil ligge på 196,5 kroner. Dette vil gjelde med virkning fra 15. desember 2022.

Får ikke senke vektgrensen

Videre fikk ikke Fagforbundene gjennomslag for sitt krav om å senke vektgrensen for godstransportbiler fra 3,5 til 2,5 tonn. Forskriften gjelder derfor kun for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn.

Hovedårsaken til dette er at EUs mobilitetspakke per i dag fremdeles ikke er innført i norsk rett. Det betyr at kontroller på dette ikke kan gjennomføres som følge av dette.

Forslaget om å inkludere utsendte arbeidstakere i forskriften ble ikke vedtatt. Heller ikke dette er en del av norsk rett per i dag. Det samme gjaldt forslaget om å endre underlaget for lønnsutbetaling fra arbeidstid til arbeidstime. Disse to begrepene må samsvare for å sikre rettmessige kontroller.

Får døgnbetaling

Kravet om døgnbetaling for flerdagsturer ble vedtatt. Det samme gjelder bestemmelsene om utbetaling av lønn. Dette er bestemmelser som kom med i Godsoverenskomsten 2022-2024.

For mer informasjon, kan hele forskriften lastes ned her.