FAUN leverer renovasjons- og gatefeierbiler som går på alle drivstoff; diesel, batterielektrisk og hydrogen. Flere av deres hydrogendrevne biler kjører nå i europeiske byer, og selskapet er klar til å levere også til Norge.

- Vårt hovedmål er en klimavennlig og utslippsfri transport. Så langt er 20 av våre tunge hydrogenkjøretøy i bruk. I det kommende året vil vi produsere mer enn 100 kjøretøy, sier Patrick Hermanspann, CEO FAUN Group, FAUN Umwelttechnik GmbH & Co.KG.

Hundre biler til Oslo

  H2 Truck har som mål å få de første 100 hydrogenlastebilene til Oslo-regionen, med tilhørende infrastruktur. Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw mener hydrogendrevne renovasjonsbiler er en smart og effektiv måte det offentlige kan være med å forsere overgangen til utslippsfri transport i Norge

– Biogass, er kun tilgjengelig i deler av landet og har også noen begrensninger. Når det gjelder elektriske kjøretøy så rapporterer brukerne om utfordringer med rekkevidde, lang ladetid og redusert nyttelast. Hydrogendrevne biler har noen egenskaper som gir opplagte fordeler for den tjenesten renovasjonsselskapene utfører, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn AS