Torsdag klokken 11:00 la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem endringene i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen gjør en rekke endringer, og i forslaget har regjeringen funnet kutt for til sammen 17,5 milliarder kroner. Samtidig øker oljepengebruken med nærmere 30 milliarder kroner.  

Kutter 130 mill. kr til riksveiinvesteringer  

Det var på forhånd varslet kutt på samferdsel, og kutt har det blitt. Dette innebærer mindre kutt i mange budsjettposter ved Samferdselsdepartementet under henvisning til nye reisevaner som er etablert i pandemien.  

Videre fremgår det at økte behov innenfor departementets område er dekket inn ved kutt i andre poster innenfor departementets ansvarsområde. 

Her er de største kuttene:  

  • Redusert vedlikehold med 49,5 mill. kroner 
  • Kutt i store kollektivprosjekter (transport i byområder) med 250 mill. kroner 
  • Kutt i Riksveiinvesteringer med 130 mill. kroner 
  • Kutt i smitteverntiltak med 25 mill.  kroner fordi det ikke lenger er nødvendig. 

Redusert tilskudd til riksveiinvesteringer vil trolig innebære noe lavere aktivitet innenfor riksveiinvesteringene i løpet av året. 

Gratis ferge og ekstra tilskudd til fylkesvei i Agder 

Samtidig er det økte bevilgninger til OPS-prosjekter med 55 mill. kroner. Riksveiferjer og fylkesveiferjer får en økt bevilgning på 89 mill. kroner, hvorav seks mill. kroner går til gratis riksveiferjer til Værøy og Røst. Det fremgår ikke om det gjøres forskjell på passasjerer og gods. 

Til slutt foreslår regjeringen å gi tilskudd på 39 mill. kroner til ny fylkesvei i Agder til batterifabrikk og næringsområde i Arendal. 

– Synd at vedlikehold blir en salderingspost 

NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo, synes det er lite nytt i revidert nasjonalbudsjett for transportsektoren. 

–  Det er synd at de reduserer på vedlikeholdet, som dessverre er å gjenta tidligere synder fra rød/grønne regjeringer, som har en lang og vond historie med å saldere ved å redusere vedlikehold av både veier og bygg. Det er bare å summere opp det enorme etterslepet som vi har i Norge, sier Mo.  

Videre synes han det er dårlig nytt at dette følges opp av at de nå også kutter i riksveginvesteringene.

– Dette er trolig bare starten på en omfattende reversering av infrastrukturinvesteringer i årene fremover, kommenterer Mo. 

Ingen avgiftskutt på biodrivstoff 

Mo er også skuffet over at det heller ikke gjøres noe med avgiftsnivået på biodrivstoff, slik de har varslet i Hurdalsplattformen. 

– I stedet vil prisen øke som følge av vedtatte endringer. Dette er trist fordi det kunne ført til at vi oppnådde flere klimakutt, noe vi svært gjerne ville bidratt til. Slik jeg ser det, fremstår det meget merkelig at tiltak som enkelt og uten investeringen raskt kunne kutte utslipp, skattes i hjel, sier Mo. 

Veibruksavgiften står uendret 

Det er også klart at det ikke vil bli midlertidig kutt i veibruksavgiften for transportnæringen.  

Det var som forventet mener forbundsleder i NLF, Tore Velten. 

– Det betyr at bileierne fremdeles må gjøre jobben selv. Nå er det viktig å være enda tydeligere på de merkostnadene man har og de som kommer, slik at man kan få tilbakebetalt det man har krav på. Først da kan man drive butikken med økte avgifter og høye dieselpriser, sier Velten.  

Han er derfor klar på at NLF viktigste jobb fortsatt vil være å hjelpe de bedriftene som ikke får det til.  

Flere benytter seg av NLFs tiltakspakke 

Velten bekrefter at det er stadig flere som benytter seg av tiltakspakken som NLF lanserte for et par måneder siden. 

– Den inneholder gode hjelpemidler, og det viktigste for medlemmene er at de må varsle kundene, dokumentere kostnadene og kommunisere godt med kundene sine, sier Velten. 

Han forteller videre at det er gledelig at det er et økende antall transportkjøpere som forstår at de må ut med mer, og flere har begynt å tilbakebetale sine transportører. I tillegg har mange selskaper også fått justert prisene sine.  

– Det likevel flere som ikke har kommet helt i mål,  men selskapene som kjører for de store riksentreprenørene er fremdeles de som sliter mest, forteller Velten.  

Han vil derfor minne alle medlemmene på at de har en gratis time med advokat.  

– De kan bistå med å se på de ulike avtalene, se på mulighetene til å få dem reforhandlet og undersøke om det er muligheter for å komme seg ut av avtalene, sier Velten.   

Kan ikke vente på politikerne 

NLF-direktør, Geir A. Mo, er klar på at likviditetsutfordringene fremdeles er reelle, men også han ser at mange har klart å reforhandle sine avtaler og sånn sett klart å komme seg noe videre. 

– Man må, som Tore sier, bare få gjort jobben selv!  Nå kan vi ikke vente på at politikerne skal gjøre det for oss. Det har vi fått demonstrert til fulle en rekke ganger, også i dag, sier  Mo.  

Verken Mo eller Velten har gitt opp å få gjennomslag for et avgiftskutt, men inntil det eventuelt skjer, oppfordres alle til å fortsette å arbeide opp mot sine transportkjøpere for å få dekning for sine økte kostnader.