Det er enhetssjef for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Ole Einar Fossen, som bekrefter de dårlige nyhetene til  Gudbrandsdølen Dagningen.

Nå er det vel en måned siden bruen på Tretten kollapset. En personbil og en lastebil ble fanget på bruen, men ingen av sjåførene kom fysisk til skade.

Usikkert

Fremdeles er det ikke kommet noen erstatningsbru, og nå tyder mye på at det vil ta svært lang tid før det kommer på plass. Det betyr at mange må belage seg på at veien på vestsiden av elven blir den eneste løsningen i mange måneder framover.

– Det er usikkert når vi kan komme med bedre svar enn i dag. Vi jobber alle så raskt som mulig, men det så mange ting å ta hensyn til at vi ikke kan love noen broløsing i år, sier Fossen, til nyhetsstedet.

Fossen peker på at en ny bro vil bli kostbart, sier han.

– Rivearbeidet alene vil koste mellom 35 og 50 millioner kroner. Fylkeskommunen er avhengig av statlige midler for å kunne både rive ned broen og bygge ny.

Krever handling

At det vil ta flere måneder før en ny bru kan komme på plass får NLF til å reagere.

– Dette er rett og slett ille. Det er gambling med trafikksikkerheten når omkjøringsvegene  må brukes langt utpå vinteren og kanskje inn i 2023. Vi forstår at ting tar tid. Vi forstår at det er viktig å gjøre en grundig jobb for å finne årsaken til brukollapsen. Men her må samtlige sju ukedager brukes. Det må være mulig å få tak i flere folk. Hvis det ligger klar en midlertidig bru, så må den kjøres til Tretten og ligge i venteposisjon. Alle forberedelser som kan gjøres nå, må gjøres nå, sier regionsjef, Guttorm Tysnes, til Lastebil.no.

Han forteller at de har regelmessig kontakt med fortvilede yrkessjåfører.

– Vi får også henvendelser fra redde privatbilister. Det var Staten som bygde Tretten bru. Vi forventer nå at Staten bidrar, slik at denne saken løses så raskt som mulig, sier Tysnes.

Fyllmasse

Gudbrandsdølen Dagningen opplyser om at rivearbeidet er i gang, og at det bare er brurester i midten av elva som nå gjenstår å fjerne. De delene som ga landforbindelse på begge siden av elva fjernet.

Det er kjørt til tusenvis av kubikkmeter med grov masse som de har laget en veg ut i elva med. Nedbør onsdag gjorde av elva gikk opp og oversvømte denne vegen som skal brukes av maskinene til å samle sammen de resterende brurestene. Etter at alt av vrakgods fra brua er borte skal massene til arbeidsvegen ut i elva tas opp igjen og kjøres bort.

På land på vestsida står det fire containere som skal samle materiell som skal videre til et depot og stilles til rådighet for havarikommisjonen. Hver container inneholder ulike partikler gjenstander fra bruen.