Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Statens vegvesen (SVV) ønsker derfor å utvikle et bedre tilbud til tungbilsjåfører som skal gjennomføre pålagt pause, døgnhvil og ukehvil. Statens vegvesen har lyst ut en konkurranse om etablering og drift og vedlikehold av flere døgnhvileplasser for tungtransporten langs E6 mellom Moss og Oslo.   

Foreløpig er det ingen som har meldt sin interesse, noe SVV selv er overrasket over. 

I en tidligere pressemelding fra SVV, stiller prosjektleder i Statens vegvesen Drift og vedlikehold, Siv Kilskar, spørsmål ved om det virkelig ikke er noen som er interessert. 

 – Må gå i seg selv 

NLF mener på sin side at behovet for døgnhvileplasser i nærheten av Oslo, har økt betydelig de siste årene, og at behovet bare vil fortsette å øke i årene fremover. 

– Det er derfor åpenbart for meg at SVV og myndighetene må gå i seg selv og sørge for at vilkårene for å drive døgnhvileplass i dette området blir slik at det er interessant for ulike private aktører å melde sin interesse. Det vil være en skandale dersom vi ikke får dette på plass og årsaken er for dårlige vilkår, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. 

Les også: Statens vegvesen innbyr til konkurranse om døgnhvileplasser

Mer å tjene på annen næringsvirksomhet 

Rognerud Eiendom er ikke etablert i det ønskede området som SVV lyser ut, men de opererer Ormlia døgnhvileplass i Eidsvoll, som har 47 oppstillingsplasser. De har vært gjennom en lignende prosess tidligere, og daglig leder i Rognerud Eiendom, Eva K. Rognerud-Merli, har flere tanker om hvorfor det ikke er noen som har meldt sin interesse. 

– Dersom man først har en egnet næringstomt, vil man trolig få bedre inntjening på å satse på annen virksomhet, enn å drifte en døgnhvileplass. I alle fall i dette sentrale området, hvor det er få arealer tilgjengelig i umiddelbar nærhet til E6. Vi ser også at man kun får en sikker kontrakt med SVV i tre år, med mulighet for 1+1+1 år, altså seks år totalt, sier Rognerud-Merli, til Latsebil.no. 

– Må sette av stort areal  

Hun forteller at en døgnhvilplass krever store arealer, og selv har de opparbeidet 20 dekar med tomt for å huse lastebiler og lastebilsjåfører ved Ormlia.  

– Kravet SVV setter i denne runden er at det må minst være plass til 20 biler. Til dette kreves nok minst ti mål. I tillegg stilles det en del krav til hva en døgnhvileplass skal inneholde, så det er ikke gratis å bygge. Vi hadde nok aldri etablert en døgnhvileplass uten en kontrakt med SVV på under ti år, forteller Rognerud-Merli.  

Samtidig mener hun at det selvsagt kan finnes selskaper, eller private personer, som sitter på en passende tomt, hvor utnyttelsen av den ikke er spikret.  

– Da kan det være fint å ikke måtte binde opp tomta i en lang periode, men drive en døgnhvileplass for en kortere periode, sier Rognerud-Merli.   

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Dersom man først har en egnet næringstomt, vil man trolig få bedre inntjening på å satse på annen virksomhet, enn å drifte en døgnhvileplass, sier daglig leder i Rognerud Eiendom, Eva K. Rognerud-Merli – Dersom man først har en egnet næringstomt, vil man trolig få bedre inntjening på å satse på annen virksomhet, enn å drifte en døgnhvileplass, sier daglig leder i Rognerud Eiendom, Eva K. Rognerud-Merli

Tror det vil være vanskelig 

Regionsjef for Østfold, Oslo og Akershus, J. Kristian Bjerke, tror at det kan være vanskelig å få interessenter med de vilkårene SVV har satt. 

– Jeg tenker det er et svært kort perspektiv. Man må i en viss grad utvikle tomta, og man kommer ikke unna at man må båndlegge et stort areal. Området, som SVV ønsker å få etablert døgnhvileplasser, er i et svært presset område når det kommer til tomt. Det er nok andre penger å tjene i et slikt sentralt område, sier Bjerke.  

Videre understreker han at det er svært viktig at nye døgnhvileplasser blir snarlig etablert. 

– Vi vet ikke hvor lenge Fugleåsen, i Nordre Follo, kommer til å vare, og på Alnabru er trøkket enormt. Det samme gjelder på døgnhvileplassen ved Svinesund. Grunnet dette, er det svært viktig å få på plass nye døgnhvileplasser i regionen for å dekke det fremtidige behovet, sier Bjerke.  

Strippet ned kravene 

Prosjektleder i SVV, Siv Kilskar, forteller til Lastebil.no at hun ser at det kan virke mindre fristene å starte opp, i og med at det er en relativ kort kontraktsperiode. 

– Jeg ser absolutt poenget, og vi har diskutert dette internt hos oss. Det er viktig å være klar over at vi har satt ned kravene til hva denne døgnhvileplassen skal inneholde, fordi det det mest sannsynlig blir en midlertidig løsning. Vi trenger å få på plass en døgnhvileplass relativt raskt fordi kontrakten med Fugleåsen snart går ut, og det vil bli et stort behov for å erstatte denne, forteller Kilskar. 

Derfor har de strippet ned kravene og det vil blant annet ikke stilles strømstolper. 

– Det vil få ned investeringskostnadene og vi er ikke fremmed for at ved en ny utlysning er det mulig for samme aktør å søke, og dermed kun oppgradere plassen som allerede er der, samtidig som det vil bli etablert en mer langsiktig kontrakt, sier Kilskar. 

Circle K vil ikke satse 

Alt tyder på at det er vanskelig å skaffe til veie en tomt nær E6, som kan brukes til døgnhvile for lastebilsjåfører. Circle K har mange bensinstasjoner langs hovedveien, men de har ingen planer om å kaste seg på denne utlysningskonkurransen. 

– Vi har ikke sett inngående på vilkårene for akkurat disse utlysningen. Det vi vet, er at det er uhyre viktig å få på plass trygge døgnhvileplasser, og vi har tilrettelagt for det ved etableringer der det er mulig å skaffe tilstrekkelige arealer, for eksempel på Circle K Bamble og Circle K Minnesund. Når det er sagt, er det helt spesielle prosjekter der etablering av ny stasjon og hvileplasser skjer samtidig og i nært samarbeid med SSV, forteller eiendomssjef i Circle K, Åse Bomann-Larsen. 

Hun understreker at døgnhvileplasser ikke er kjernevirksomhet for dem som bedrift, og at det på de aller fleste stasjoner har alt for små arealer til å møte kriteriene i en slik forespørsel. 

–  Å skaffe tomter langs vei og etablere frittstående døgnhvileplasser er krevende prosjekter, og ikke noe vi har i vår virksomhet. Jeg tror likevel ikke det handler om at folk ikke ser behovet for trygge hvileplasser for sjåførene, men jeg tror det knytter seg usikkerhet til mulighetene for å skaffe gode tomter og lykkes med krevende prosjekter, både bygging og drift, avslutter Bomann-Larsen. 

Bamble: Circle K har bygget flere døgnhvileplasser i forbindelse med at de har etablert en ny bensinstasjon,  men de har ingen planer om å legge til rette for en etablering av døgnhvileplasser mellom Moss og Oslo, forteller eiendomssjef i Circle K, Åse Bomann-Larsen Bamble: Circle K har bygget flere døgnhvileplasser i forbindelse med at de har etablert en ny bensinstasjon, men de har ingen planer om å legge til rette for en etablering av døgnhvileplasser mellom Moss og Oslo, forteller eiendomssjef i Circle K, Åse Bomann-Larsen