Forslaget til statsbudsjettet for 2023, ble ingen fest for transportbransjen. Blant annet blir det full stopp i store gryteklare vegprosjekter, mindre til vedlikehold og ingen avgiftskutt som vil merkbart gjøre det enklere. Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, uttalte kort tid etter fremleggelsen, at regjeringen nå gambler med folks liv og helse. 

Ber regjeringen snu 

Spesielt var det de høyt prioriterte vegprosjektene fra  Statens vegvesen (SVV) som ikke ble videreført NLF vektla under høringen. NLF-direktør, Geir A. Mo, var dessverre forhindret fra å komme, så det var politisk rådgiver i NLF, Stian Skarheim Magelssen, som sto for innlegget. 

Statens vegvesen har i sine anbefalinger pekt på fire veiprosjekter som er klare til oppstart. Strekningene er E134 Oslofjordforbindelsen, E134 Røldal-Seljestad, E6 Megården-Mørsvikbotn og E16 Hylland-Slæen. I tillegg er E134 Røldalstunellen også et prosjekt som bør få oppstart.  

– Dette er gryteklare prosjekter som sikrer infrastruktur og trafikksikkerhet. På disse strekningene går det ras annenhver dag, tunneler stenges like ofte og tilfredsstiller ikke sikkerhetskrav. I regjeringens forslag til statsbudsjett har ingen av disse prosjektene fått midler, noe som betyr at vi baserer norsk samfunnssikkerhet og infrastruktur og arbeidet mot alvorlige arbeidsulykker, på flaks, mente Magelssen.  

Betydning for norsk økonomi  

Alle de nevnte veistrekningene ligger under Samferdselsdepartementet sitt budsjett, og for NLF er var det viktigste å formidle overfor finanskomiteen hvilken betydning det vil ha å videreføre disse prosjektene for norsk økonomi.  

 – Ifølge tall fra SVV fraktes 90 prosent mengden gods på vei, og 97 prosent av verdien. Norsk næringsliv og norsk økonomi, er avhengig av at varene kommer fram. Det gjelder både bedrifter langs hele vårt langstrakte land sitt eksistensgrunnlag, og vanlige folks tilgang til å få mat, medisiner og klær, understreket Magelssen.  

Han ba derfor finanskomiteen, sammen med samferdselsdepartementet, finne midler til å finansiere disse strekningene.  

Små marginer 

Det var også skuffende for NLF at transportnæringen ikke fikk noen form for avgiftskutt.  

– Vi ber også om at finanskomiteen ber Stortinget om å midlertidig fjerne veibruksavgiften og CO2-avgiften på diesel til transportnæringen. Våre bedrifter står nå i en ekstraordinær situasjon med prisstigning som følge av krigen i Ukraina. Lastebileiere er i stor grad små og mellomstore bedrifter. Nesten 80 prosent av våre medlemmer har under 10 biler i daglig drift, forklarte Magelssen. 

Har ikke råd til omstilling 

Videre ble det understreket at medlemmene har små marginer og ikke innehar de økonomiske musklene som de store selskapene som bruker PR-budsjettene sine på miljøvennlige biler.  

– For å ha råd til omstillingen, må de dermed ha likvide midler tilgjengelig og kostnaden for den grønne teknologien må være overkommelig. Dagens dieselkrise setter en effektiv stopper for dette, sa Magelssen.  

Han et avgiftskutt som monner må til for å gjøre det økonomiske presse på små- og mellomstore bedrifter litt mindre. 

– Da vil også de få større handlingsrom til å investere i fremtidens bærekraftige kjøretøyteknologi, avsluttet Magelssen

Utover denne høringen har også NLF sendt et skriftlig høringssvar.