NLF sørget for at samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, kom til konferansen med en klimavennlig lastebil. Det var selskapet Br. Stenkjær Transport, som stilte med bil, for de har en gassdrevet semitrailer. Den kjører i fast rute mellom Fredrikstad-Trondheim.

Kjøretur

Tore Eriksen var sjåfør og det var også han som tok med seg statsråden på «øvelsekjøring». 

På kjøreturen fikk han Nygård selv erfare hvordan det er å kjøre vogntog på smale veier med myke trafikanter og 40-sone.

– Det var gøy å kjøre en lastebil for første gang. Det gikk forholdsvis greit med automat og en hyggelig yrkessjåfør ved siden av, sa Nygård, til Lastebil.no da kjøreturen var over.

På spørsmålet om han kanskje vil bli lastebilsjåfør når han gir seg som politiker, var han mer usikker på.

– Nå har jeg ikke akkurat planer om en slik overgang, men en skal aldri si aldri, svarte Nygård.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tore Eriksen (til høyre) var han som tok med seg statsråden på «øvelsekjøring». Foto: Guttorm Tysnes Tore Eriksen (til høyre) var han som tok med seg statsråden på «øvelsekjøring». Foto: Guttorm Tysnes

– Noe må gjøres

 Statsråden var ikke i Kongsvinger bare for å kjøre lastebil, men også for å diskuter vei. Etter kjøreturen var han klar på at han ser at det er et problem med  veistrekningen.

– Det er ingen tvil om at noe må gjøres på strekningen. Det kjenner vi til, og derfor jobbes det med å finne en aktuell trasé. Dette er det store diskusjoner om, og det er selvfølgelig utfordrende med tanke på at det tar tid, kommenterte Nygård, overfor lokalavisa Glåmdalen.

Er i gang

Man er nå på det fjerde tiåret med planleggingen av nye E16, men statsråden tør ikke å si noe mer om hvor raskt den kan komme på plass.

– Den prosessen tilhører kommunene og tiltakshaver, som her er Nye veier. Plan og bygningslovprosesser i Norge følger også et helt bestemt prosessløp. Det er derfor dessverre sånn at mange slike veiprosjekter og planprosesser i Norge tar veldig lang tid, sa Nygård.

Han understreket videre at nye E16 tross alt er et prosjekt som er i gang, og han mente derfor at det er bedre stilt enn andre veiprosjekter, som på langt nær ikke har kommet så langt.