For noen år siden var det mange norske vogntog utenfor landets grenser. Enkelte Sjømannskirker ble også trailerkirker.

Nyttig

Mye er annerledes siden den gangen, men oppdragene for våre medlemmer i Europa er på veg opp. Hvis noe skulle skje, kan det være nyttig å vite at Sjømannskirken hjelper sjåføren og din bedrift.

 – Det gjelder hendelser, nesten-ulykker, ulykker og ran. Det skal være lav terskel for å kontakte oss, Vi skal komme raskt til stedet, sier næringslivskontakt i Sjømannskirkens avdeling for beredskap næringsliv, Helen H. Steen.

Viktig støttespiller

– Sjømannskirken har vært en viktig støttespiller for Kollegahjelpen i mange år. Organisasjonen har stor kunnskap og erfaring om mennesker i krise. Vi har også fått gode foredragsholdere på våre samlinger for kollegahjelperne. Dessuten vet jeg at det alltid er lett å ta en telefon dit hvis jeg trenger råd, sier Guttorm Tysnes. Han er fagansvarlig for Kollegahjelpen i Norges Lastebileier-Forbund.    

Steen minner om at Sjømannskirken har en lang historikk i kontakten med yrkessjåfører. Sjømannskirken er stasjonert på en rekke ulike steder i verden. Medarbeiderne er også mobile når det oppstår akutte situasjoner. Noen ganger blir det hjelp via telefonen.

Avtale med 220 bedrifter

Sjømannskirken har samarbeidsavtaler med 220 bedrifter i Norge.  Det kan være aktuelt å inngå slik avtale direkte med NLFs -medlemmer. Sjømannskirken tilbyr blant annet:

  • Kriseomsorg og hjelp til bearbeiding av hendelsen både individuelt og i grupper for alle berørte.
  • Støtte for kriseledelsen i psykososial oppfølging.
  • Råd og veiledning.
  • Oppfølging i etterkant.
  • Besøk på sykehus.
  • Jevnlige fagseminarer innen beredskap og kriseomsorg.

Uansett om du er i Norge eller utlandet og trenger hjelp: Ring Sjømannskirkens beredskapsnummer: +47 951 19 181

Vi minner også om at Kollegahjelpen har en avtale med Helsetelefonen.  Vil du ha kontakt med en Kollegahjelper. Ring: 415 44 400

Begge telefonene er bemannet døgnet rundt.