Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, understreker at det økonomiske handlingsrommet vil bli redusert fremover, og at de nå legger til rette for riktigere prioriteringer i årene fremover. 

–  Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier Nygård. 

Store konsekvenser 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener at dette vil bety tøffe tider fremover. 

– Det kan være mange gode grunner til å fremskynde behandlingen av NTP, i dette tilfellet tipper jeg det er et uttrykk for hvor viktig infrastruktur og samferdsel er blitt i norsk politikk. Derfor tror jeg dette er et forsøk på å få saken bort fra valgkampen i 2025 ved at alle de upopulære kuttene tas et år før valget, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.  

Han mener at dersom dette resonnementet stemmer, vil det dessverre føre med seg tøffe tider for alle som er opptatt av samferdsel og infrastruktur i tiden som kommer.  

 – Nå er det reversering og kutt som gjelder – konsekvensene kan vi komme til å måtte leve med i generasjoner fremover, mener Mo. 

Samferdselsdepartementet har nå informert Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen om beslutningen. Transportvirksomhetene får framover to hovedoppdrag – et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag – som skal gi regjeringen grunnlag for å lage en ny NTP.  

– Riktig og nødvendig 

I utredningsoppdraget vil virksomhetene blant annet bli bedt om å vurdere transportbehovet framover, og det gis føringer for det videre utredningsarbeidet. I prioriteringsoppdraget vil virksomhetene blant annet bli bedt om å anbefale fordeling av ressursbruken i transportplanen. De to oppdragene forventes å bli gitt andre halvår 2022. I brevet som departementet nå har sendt virksomhetene går det fram at de må arbeide målrettet for å nå nye frister. 

– Vi får ett år kortere tid på arbeidet, men utfordringer nasjonalt og internasjonalt gjør en tidligere framlegging riktig og nødvendig. Involveringen av brukerne av transportsystemet, lokale aktører og andre bidragsytere er viktig for regjeringen, og også disse må være forberedt på å jobbe effektivt med sine innspill, sier Nygård. 

Selv om bevilgningsveksten ikke ligger an til å bli like høy som før, og flere prosjekter som ligger inne i NTP nå må ses på på nytt, vil nivået på bevilgningene til samferdsel fortsatt være historisk høye, understreker samferdselsministeren. 

Framlegging våren 2024 innebærer at neste nasjonale transportplan (NTP) kommer ett år tidligere enn ordinær rullering på fire år skulle tilsi. Den vil gjelde i tolv år, fra 2025 til 2036.