Nylig viste MAN Truck & Bus frem sin kommende prototype på elektrisk lastebil.

En av de viktigste egenskapene på disse bilene, som vil lanseres i 2024, er kjøretøyets mulighet til å benytte seg av megawatt-lading.

God rekkevidde

ABB E-mobilitet, ligger langt fremme når det kommer til ladeløsninger, og de tar sikte på å få på plass teknologi for megawatt-lading i løpet av de tre neste årene. Dette skal gi langtransportbiler med rekkevidde på mellom 600 og 800 kilometer.

 – Megawatt-lading vil kreve ny strømteknologi med mer enn 1000 Volt, så elektrisk sikkerhet og holdbarhet er avgjørende for slike effektnivåer. ABB E-mobility er rede til å ta disse utfordringene, ettersom vi kan akselerere viktig forskning og utvikling basert på våre eksisterende teknologier. Vår ambisjon er å bringe denne nye teknologien ut på markedet i løpet av tre år. Tidligere har slike utviklingsfaser ofte tatt betydelig lengre tid, sier Frank Mühlon, administrerende direktør i ABB E-mobility.

1.700 grønne ladepunkter

 Alexander Vlaskamp, toppsjef i MAN Truck & Bus, mener at for å møte de klimakravene som kommer, er en utvidelse av ladeinfrastrukturen en svært viktig å prioritet.

 – Vi er helt avhengige av batteri-elektriske drivlinjer for fremtidens miljøvennlige nyttekjøretøy, hvor målet er lave driftskostnader og et best mulig samlet energiregnskap. Som en del av Traton Group deltar vi allerede i et Joint Venture med industripartnere for å utvikle og drive et høytytende offentlig ladenettverk med et mål om minst 1.700 grønne ladepunkter i hele Europa, forteller Vlaskamp.