Styrkeprøven som avholdes 17.-19. juni er et av verdens aller største sykkelritt. Løpet går over 543 kilometer fra Trondheim til Oslo og vil ta en del plass på veiene. Derfor er det viktig at alle trafikanter utviser størst mulig hensyn til deltakerne. 

Husk på faren ved lufttrykk fra lastebiler 

Styrkeprøven gjennomføres fra lørdag morgen kl. 04:00 til søndag cirka kl, 13:30. De siste rytterne er da på Kløfta og har passert Lillehammer. Rittet går på østsiden av Mjøsa.  

Yrkessjåfører med ansvar for tyngre kjøretøy må være ekstra forsiktige, siden lastebiler bærer med seg et langt større lufttrykk enn andre trafikantgrupper, og kan derfor forårsake ubehagelige og til tider farlige situasjoner – selv om en holder avstand og kjører pent forbi. 

Østerdalen et godt alternativ 

Rittet følger E6 fra Trondheim til Kvitfjell og vil i dette området være mest utsatt. Arrangøren anbefaler alternativ rute som Østerdalen eller via Gjøvik, siden disse strekningene vil gå utenom sykkelrittet.  

Tidligere har lastebilnæringen fått ros for god kjørekultur under Styrkeprøven. NLF håper at yrkessjåførene er profesjonelle også denne gangen! 

Kjør forsiktig: Store lastebiler skyver mye luft foran seg. Det kan skape utfordringer for slitne syklister med 543 kilometer på agendaen. Foto: Styrkeprøven Kjør forsiktig: Store lastebiler skyver mye luft foran seg. Det kan skape utfordringer for slitne syklister med 543 kilometer på agendaen. Foto: Styrkeprøven