NLF har tidligere fortalt at dieselprisen i Norge siden 1. januar 2021 steget med 65,24%. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har foreløpig ikke vist tegn til å sette i verk tiltak som kan skape trygge rammer for en allerede hardt prøvet transportbransje. Nå reagerer flere sentrale partikolleger av finansministeren, deriblant SP-nestor Per Olaf Lundteigen.

-Drivstoffprisene må nå settes ned, og det betyr ikke noe for lastebileierne hvilken avgift som tas bort. Det er pumpeprisen som gjelder, sier Lundteigen.

Bilene må gå

Han er bekymret for en utvikling der vi får en generell prisstigning i landet, noe som i sin tid vil kunne føre til et krevende lønnsoppgjør.

Noen politikere, blant annet Ola Elvestuen i Venstre, etterlyser nå en overgang til det grønne skiftet. Dette fnyser Lundteigen av i den aktuelle situasjonen.

-Vi er ikke Venstre, vi er Senterpartiet. Vi er jordnære folk. Lastebilene må gå hver dag, prisene på drivstoff må ned, gjentar han.