SVV er en meget stor transportkjøper og det er derfor meget viktig at de tar snarlig grep for å løse disse utfordringene, sørger for kompensasjon overfor entreprenørene med en klausul om at dette skal videreføres i sin helhet til underentreprenør, og samtidig bidrar til at det i driftskontraktene mellom entreprenør og underentreprenør tas inn en reguleringsmulighet ved signifikante endringer i kostnader lastebileieren ikke er herre over (offentlige avgifter, drivstoffpriser).

Den dieselprisutviklingen vi nå har vært og er vitne til, har det på ingen måte vært mulig å ta høyde for i kontraktene. Ingen av underentreprenørene har økonomi til å dekke slike kostnadsøkninger for å holde veiene brøytet og strødd. Selskapene vil raskt tappes for likviditet, og lønnsomheten vil i løpet av kort tid snus til negative resultat. Det betyr i så fall stans av virksomheten. Ingen selskaper kan med overlegg fortsette driften for kreditors regning sier adm direktør i NLF Geir A. Mo.

Om det ikke tas grep nå, vil mange bli nødt til å innstille driften. Drivstoff-fakturaene forfaller til betaling medio april, og om ikke tiltak iverksettes nå, vil det ikke være midler i driften til å dekke disse avslutter Mo som forventer rask tilbakemelding og handling fra SVV.

 

Les hele brevet her