Endringene betyr en økning for de aller fleste kjøretøy, med unntak av lastebiler med totalvekt fra og med 3.501 kilo.

Fra 1. september blir det gratis å passere i bomringen i Oslo for gasskjøretøy i takstgruppe 2, samtidig som takstene for øvrige kjøretøy i takstgruppe 2 forblir som tidligere.

Viktig signal

– Her har vi nedlagt et godt stykke politisk arbeid.  Det er to ting som er viktig for oss når det kommer til de nye takstene i bomringen i Oslo. Det ene er at alle gasskjøretøy over 3500 kilo kan kjøre gratis gjennom bomringen. Det andre er at det ikke blir noen økning i avgiftene på andre tunge biler, sier regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), J. Kristian Bjerke.

Han mener at det er viktig at de som investerer i grønne alternative skal ha noen fordeler ettersom investeringene i slike kjøretøy, koster betydelig mer.

– Det er et positivt signal, selv om det ikke har den store effekten rent økonomisk sett, forklarer Bjerke.

Jobbet målrettet

I 2024 vil det komme en ny runde på bompengeprisene, men Bjerke forteller at de er klare for nye runder med politikere og øvrige vegmyndigheter. I dag er det likevel en god dag for å feire.

– NLF har fått veldig bra gjennomslag for sine syn og standpunkter i tillegg til forståelse for bransjesituasjonen i denne saken. Vi har jobbet hardt og målrettet i over fire år for å få det på plass. Gitt kostnadsbildet for bransjen, kan vi kanskje ikke si at det er en gledens dag, men nå kan vi i alle fall puste med magen en liten stund til, avslutter Bjerke.