I konkurranse med Hæhre Entreprenør AS og Bertelsen & Garpestad AS er Johs. J. Syltern AS tildelt oppdraget med å bygge  E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn. Selskapet leverte samlet sett det beste tilbudet når en sammenligner pris og kvalitet.(se tabellen under)

– Det har vært en god og reell konkurranse med tre svært kompetente tilbydere, forteller prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen, i en pressemelding. 

Medregent moms skal Johs J. Syltern bygge den nye vegen for 370 millioner kroner. Totalkostnad for prosjektet er medregnet moms, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, beregnet til 564 millioner kroner (2022 kr) også kalt styringsramme.

Konkurransen

Gjennom forhandlinger ble prisene justert, samtidig ble kvaliteten hevet.

– Vi opplever at forhandlinger der det leveres flere tilbud, gjør entreprenørene mer sikker på hva de skal levere, og at de som en følge av mindre usikkerhet, kan levere en lavere tilbudspris, sier Nyland.

I konkurransen ble gode løsninger og økt kvalitet premiert. Det kunne totalt gi entreprenørene 75 millioner kroner i fratrekk på tilbudt pris. Konkurranseprisen = tilbudspris - fratrekk for gode løsninger og kvalitet.

Tabell: E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn:

Om prosjektet

Prosjektet er en totalentreprise. Det vil si at Statens vegvesen i store trekk har beskrevet veganlegget som skal bygges, mens entreprenøren påtar seg å prosjektere og bygge anlegget.

Arbeidene omfatter prosjektering og bygging av omkring 9,6 kilometer ny E6 med fartsgrense 90 km/t på strekningen Trøndelag grense-Majahaugen og Flyum-Kappfjellia. Ny veglinje går stort sett i jomfruelig terreng utenfor eksisterende E6.

I tillegg skal strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn klargjøres for 90 km/t. Det er sanering av avkjørsler, bygging av sideveger samt noe bearbeiding av sideterreng som skal utføres på denne strekningen. (Se vedlagt kart)

– Her ligger det an til en rask og effektiv utbygging fordi det meste av vegen ligger i jomfruelig terreng uten større utfordringer, forteller Nyland.

Historisk sus

Johs. J. Syltern AS legger opp til byggestart våren 2023. Vegen skal etter planen tas i bruk i oktober 2024.

– Dette er virkelig stor stas! Det var vi som bygde den aller første delen av gigantprosjektet E6 Helgeland. Da bygde vi E6 Majavatn som sto ferdig i 2010. Når vi nå skal bygge den siste delen av prosjektet er ringen sluttet, sier daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS.

Litt lengere nord er LNS AS i gang med å bygge ny  E6 Svenningelv-Lien forbi kommunesenteret Trofors i Grane. Denne strekningen skal åpnes høsten 2025.

Nesten bare 90

Når de siste to strekningene står ferdig har Statens vegvesen siden 2009 bygd 157 km ny E6 gjennom Helgeland. Det aller meste med 90 sone. E6 fra Trøndelag grense i sør til nord på Saltfjellet vil da med få unntak ha gjennomgående god eller høy standard.

Prosjektet E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn er delt i to parseller. Det skal blant annet bygges 9,6 kilometer, ny E6 med fartsgrense 90 km/t og klargjøres for 90 km/t på strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn. Illustrasjon: Statens vegvesen. Prosjektet E6 Trøndelag grense-Lille Majavatn er delt i to parseller. Det skal blant annet bygges 9,6 kilometer, ny E6 med fartsgrense 90 km/t og klargjøres for 90 km/t på strekningen Kappfjellia-Lille Majavatn. Illustrasjon: Statens vegvesen.