Bakgrunnen for dette er uttalelsen TØI-forsker Lasse Fridstrøm ga på Dagsrevyen 17. mars der hans utregningsmodeller viste at man kunne reduserer CO2-utslippene med opp til 60 % i løpet av noen år ved å skru opp CO2-avgiftene kraftig.

Med Fridstrøms modeller vil dieselprisen dobles fra 2020 til 2030, og tredobles innen 2040.

NLFs administrerende direktør Geir A. Mo er ikke imponert over rapporten fra TØI:

-Vi konkurrerer i et internasjonalt marked. Hvis kostnadene til norske lastebileiere blir høyere enn de utenlandkse aktørene de konkurerer med, noe vi allerede ser i den dieselkrisen vi er inne i, vil de norske kundene finne andre alternativer for å løse sine transportbehov.

Mo understreker at myndighetene allerede i dag har verktøy de kan ta i bruk for å redusere utslippene.

- Det ene er å øke totalvektene på lastebilene innefor det som i dag er teknisk tillatt for lastebilene. Det betyr at hver bil kan frakte mer gods. Det andre er å bruke konkurransedyktig biodrivstoff, få en fornukfig pris på det, som kan konkurrere med tradisjonell diesel. Da kan vi kutte nesten 100 % av våre utslipp i dag, sier NLF-direktøren.