NLFs ADR faggruppe har siden september 2021 jobbet med mulighetene som åpnet seg i forbindelse med evaluering og oppdatering av direktiv 2003/59 om yrkessjåførkompetanse. 

– Resultatet av dette arbeidet gjør at kursarrangører som er godkjent for gjennomføring av YSK og ADR kurs nå kan utarbeide opplæringsplaner som fletter innholdet i disse kursene sammen. Det betyr at tema som er felles for kursene kun gjennomgås en gang, hvert femte år, forklarer Klingsheim. 

Slås sammen 

YSK-kurs er den etterutdanningen alle yrkessjåfører må ta hvert femte år, som går over fem skoledager. ADR-krus er for alle yrkessjåfører som frakter farlig gods. Her vil antall dager med skole variere mellom to til fem dager, alt ettersom hva slags type transporter man jobber med.  

– Frem til i nå har sjåførgruppene, som transporterer farlig gods, måtte ta ADR-kurset separat, i tillegg til YSK.  Nå kan disse kursene tas i sammenheng, forteller Klingsheim. 

Må melde seg på YSK og ADR samtidig 

Ordningen får ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr deltager må melde seg på kurspakken bestående av YSK og ADR samtidig. Videre stilles det krav til undervisningspersonell på YSK kurset. Tema på YSK kurset, som er en del av ADR, må være godkjent for å undervise både på YSK- og ADR kurs, hos henholdsvis Statens Vegvesen (SVV) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).   

Siden det er to ulike etater med hvert sitt ansvar for YSK og ADR, må disse nå forholde seg til felles kursdager. Ifølge YSK-forskriften er den klar på at man kan bruke et gitt antall skoletimer til det som er felles for ADR. Spesielt DSB ha stilt seg svært positivt til denne sammenslåingen.  

– Dette er en seier for NLF som har jobbet med å få til denne sammenslåingen. Nå vil den enkelte sjåfør få en mer målrettet opplæring i forhold til den aktiviteten sjåføren trenger opplæring i, samtidig som det vil være tidsbesparende, sier Klingsheim.  

ADR tema på YSK kurs 

YSK kursene består av totalt 35 timer. Innholdet i 16 av disse timene er lovpålagt, resterende 19 timer skal tilpasses yrkessjåførens arbeidsoppgaver. YSK-tema, som sammenfaller med ADR-kurs, er det flere av. For å nevne noen er det spesielt G 3.2.3

Andre lover og forskrifter som berører transport av gods, G 3.2.4 Krav til dokumenter, G 3.4.2 Varekunnskap og transporttekniske egenskaper og G 4.3.4 Emballasje. I tillegg til disse er også modul 1 Ulykkesberedskap et felles tema. Kursarrangør må hensynta kravene innenfor de enkelte tema slik at de innfrir kompetansemålene for begge kurs.