Dokumentaren har med, Helge Andersen, som har hatt 30 års fartstid i Statens vegvesen som ekspert på lastebilbremser. Ifølge Andersen førte en arbeidskonflikt ham ut av etaten, skriver NRK.

En varsler

Andersen hevder at han i over 20 år har varslet om store svakheter med kontroll av bremser på tunge kjøretøy. Den typen bremsekontroll han peker på, og som praktiseres i Norge i dag, er en såkalt «rulleprøver».

Han mener måleinstrumentet rett og slett er upålitelig, og hevder å ha varslet om dette flere ganger da han jobbet i Statens vegvesen, skriver NRK.

Ifølge Andersen sendes velfungerende biler til kostbare bremsereparasjoner. Og enda verre; lastebiler uten tilstrekkelige bremser sendes ut på veien.

NRK med egne tester

NRK har selv testet ut metoden og de skriver at i løpet av én formiddag fikk de gjennomført kontroller på tre forskjellige og tilfeldige verksteder. Resultat endte med at alle målingene ble forskjellige, skriver nyhetsstedet.

Statens vegvesens forklaring når de får se resultatene, er at to av disse kontrollene er utført feil av verkstedspersonellet, og at dette kan ha bidratt til varierende resultater.

Kjetil Wigdel, direktør for utekontroll i Statens vegvesen, legger likevel ikke skjul på at det var problemer med rulleprøvere for en del år siden.

– Vi mener rulleprøvere virker bra. Og det er per i dag det beste utstyret, også i internasjonalt fagmiljø er kommet fram til at dette er den anbefalte metoden, som det også er støtte for i bransjen, sier Wigdel, til NRK.

For å lese mer om Andersen og Wigdel, gå til NRK.

Trafikksikkerhet først; Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er kjent med problematikken og dokumentaren, og har følgende kommentarer.

– Først og fremst vil jeg si at trafikksikkerhet alltid er det viktigste for våre medlemsbedrifter. Den er avgjørende for både sjåførene våre og andre som ferdes langs veien, og ett kjøretøy med feil på bremser er slik sett ett for mye.  Vi har ingen grunn til ikke å ha full tillit til at Statens vegvesen til enhver tid bruker de beste kontrollmetodene tilgjengelig, i tråd med EUs direktiver om prosedyrer og metoder for bremsekontroll. Vi legger også til grunn at de har god oversikt over utstyret de bruker, og rutiner for kalibrering og testing av dette, mener administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han bekrefter at medlemsbedriftene selvsagt er veldig opptatt av kontroll.

– Feiltester vil ha store økonomiske konsekvenser, og vi har de siste årene ikke fått tilbakemeldinger fra medlemsbedriftene om at det har vært et stort problem med feiltester som fører til enten kjøreforbud av fungerende biler eller andre veien tidligere, sier Mo.

– Bør bli mulig med ekstra kontroll

Mo påpeker at som alle andre tester, har trolig også «rulleprøvere» en viss feilmargin.

– Dersom det blir feilutslag på biler som åpenbart er i god stand, bør det være mulig med en ekstra kontroll med nytt utstyr, før man avgjør om bremsene godkjennes eller ikke. Et trafikksikkerhetstiltak kan også være et bedre regelverk på offentlig kontroll og kalibrering av testutstyret, på lik linje som med kontroll av for eksempel vekter og drivstoffpumper, avslutter Mo.