Etter å ha lagt bak oss en tid med pandemi og nedstengning, kan NLF igjen ønske velkommen til Transportkonferansen på Holmen Fjordhotell fra 26.-28. januar.

Det er dramatiske tider for transportnæringen. Nyhetsbildet preges av store kutt i viktige vegprosjekter, økende dieselpriser og nytt regelverk som kommer som følge av innføringen av mobilitetspakken.   

– Vi arbeider alltid knallhardt for at vår stemme skal bli hørt av de som har hånda på rattet innen politikk og forvaltning. Neste års program vil selvfølgelig også bære preg av at 2023 er et viktig kommune- og fylkestingsvalgsår, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. 

Programmet er klart

NLF har fått på plass et godt sammensatt program hvor både sentrale politikere og viktige aktører i markedet sammen skal drøfte transportbransjens utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.  

På kommende Transportkonferanse kan du blant annet møte Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og medlemmer av Stortingets energi- og miljøkomitè. Jan-Erik Larssen vil nok en gang lede oss gjennom to spennende og innholdsrike dager.

Fossilfri transportnæring

Et svært viktig tema som vil være gjenstand for diskusjon, er gjennomføring av det grønne skiftet i en ny økonomisk virkelighet. Sjur Haugen, som er director product quality & development i Circle K, vil ta oss gjennom når fossilfri transportnæring vil kunne bli en realitet, og se på muligheter og utfordringer.

Næringspolitisk rådgiver Energi Norge, Christine Kaaløy, skal snakke om kapasitet og fremdrift i utbygging av ladeinfrastruktur, som vil være avgjørende for å øke antall el-lastebiler. Videre vil temaer rund hydrogen som drivstoff diskuteres. Spørsmålet som NLF ønsker å belyse er om hydrogen er et flytende luftslott og hvilke barrierer som må forseres for at det skal bli en mulighet for flere.

Påmeldingen har åpnet

Nå har påmeldingen åpnet og påmelding og program finnes på Lastebil.no. 

Konferansen er for NLFs medlemsbedrifter og tillitsvalgte samt andre inviterte samarbeidspartnere. Ønsker du en invitasjon til konferansen?  Klikk her