Under onsdagens medlemsmøte var de galopperende dieselprisene nok en gang gjenstand for diskusjon.

De siste månedene etter nyttår har NLF stått på for å få frem hvilken situasjon medlemsbedriftene står i. Ikke bare overfor politikere, men også overfor kunder og folk flest. Det jobbes samtidig iherdig med å få på plass en “tiltakspakke” for transportbransjen, der NLF, i samarbeid med seks andre organisasjoner, som representerer til sammen 10.000 bedrifter med om lag 250 000 arbeidplasser, har gått sammen for å få regjeringen til å ta deler av regningen for de høye drivstoffprisene. Prisøkningen har ført transportbransjen inn i en likviditetskrise man aldri før har sett maken til.

Skuffet over finansministeren

Senest onsdag formiddag var NLFs administrerende direktør, Geir A. Mo, i direkte samtaler med finansminister, Trygve Slagsvold Vedum. Under møtet orienterte han statsråden om hvilken uakseptabel situasjon transportnæringen har havnet i, som følge av de uvanlige høye dieselprisene.

Mo la ikke skjul på at han var skuffet over at Vedum, som ikke under møtet kunne komme med noen lovnader om en løsning.

– Jeg er selvsagt skuffet. Samtidig tror jeg statsråden har stor forståelse for situasjonen. Det er i og for seg også en av de store utfordringene vi står i nå. Alle forstår, men ingen gjør noe med saken, sier Mo, som nå ønsker mer handling bak all forståelsen.

Lundteigen med klar tale

Under medlemsmøtet, onsdag, kom stortingspolitiker, Per Olaf Lundteigen (Sp), i NLF-studio for å gi sitt syn på hva myndighetene bør gjøre for å hjelpe en næring i knestående. Han er langt klarere i sin tale enn sin partileder i dette spørsmålet.

– Krig skaper en dyr tid og vi er inne i en krig som skaper behov for en ledelse i landet som gjør at det blir større trygghet. Det krever igjen en ledelse som kan styre markedskreftene, skape stabilitet og trygghet i næringslivet, mener Lundteigen.

Videre påpeker han at vi på tross av dette nå er i en situasjon hvor man har fått en enorm prisøkning.

– Prisøkningen utgjør opp mot seks kroner literen, og her burde alle forstå at det går hardt utover lastebileiere og de som eier anleggsmaskiner. Derfor må jeg gjøre meg til talsmann for grasrota og til de som jeg skal ha lojaliteten min til, nemlig folkene i det praktiske næringslivet, mener Lundteigen.

Må ha en felles virkelighetsforståelse

Han mener at den katastrofale prisveksten må dempes ved å redusere avgiftene. Dette har hittil ikke blitt gjort.

– Når en ikke kan velte de kostnadene over på de som man gjør jobben for, ja da sitter vi i saksa, og da trengs det praktiske folk, og jeg gjør det jeg kan for å representere dem, sier Lundteigen.

Det pekes videre på at for å få med resten av regjeringspartiene er det viktig med en felles virkelighetsforståelse.

– Første bud er å ha en felles virkelighetsforståelse, for det vil være helt avgjørende for veien videre. Det betyr at det er veldig viktig å få fram fakta i saken. Man fortelle alle hvor mye diesel en bil bruker og hvordan dette slår ut i økonomien for de ulike delene av bransjen. Nå må grasrota våkne til liv, og alle som kan, må fortelle hva lederskapet av Norge må hjelpe til med, sier Lundteigen.

Stortingspolitikeren er rimelig sikker på at det er bred oppslutning i både Senterpartiet og i Arbeiderpartiet, samt hos fagbevegelsen og NLF om at man må korrigere markedskreftene.

– Da har man et middel som sier at man kan redusere avgiftene og det kan stabilisere situasjonen noe, men likevel kan man oppleve en prisstigning, sier Lundteigen.

– Staten tjener milliarder

Nå er Norge i en gunstig situasjon som gjør at landet, eller staten, tjener penger på krisen i Europa. Staten tjener milliarder på olje og gass, og i lys av dette har NLFs, Geir A. Mo, ved flere anledninger understreket at man ikke må glemme dette, og påpekt at dersom det er noen som kan hjelpe transportnæringen nå, så er det staten. Dette er noe som også Lundteigen fremhever videre.

– Vi har en helt annen økonomisk evne i den norske stat enn det andre stater har, men likevel sier man nei til å gjøre noe i frykt for at hvis man bruker mer penger over statsbudsjettet vil føre til høyere rente. Dette er jeg grunnleggende uenig i. Det som fører til økt rente er inflasjon. Det er prisstigningen og høye energipriser som gir høyere prisstigning og det er jo det som vi må prøve å dempe ved å holde energiprisene nede, også da bensin og diesel, sier Lundteigen.

Sogn og Fjordane Senterparti sendte brev til Vedum

Det er heller ikke bare Lundteigen som mener det er på tide å trå til for transportbransjen.

Sogn og Fjordane Senterparti, har nylig sendt ut en e-post til finansdepartementet med en klar beskjed til finansminister, Vedum.

– Vi krever at regjeringen straks setter i gang tiltak for en vesentlig reduksjon av prisen på drivstoff for næringslivet. Prisnivået vi har nå medfører store ekstrakostnader. Disse kostnadene kommer på toppen av en allerede presset likviditet, skriver Sogn og Fjordane Senterparti, i e-posten til finansdepartementet.

E-posten har blitt sent i kopi til Senterpartiets Hovedorganisasjon, Senterpartiets stortingsgruppe, NLF og Maskinentreprenørenes Forbund.