Maksi Distribusjon er et lokaleid distribusjonsselskap med stor aktivitet i Rogaland og et kjent syn i trafikken her lokalt med 36 biler – fra varebiler til lastebiler med lift. Selskapet ble etablert i januar 1980 av Kåre Joa Ravndal som fortsatt driver selskapet sammen med kona Helga. Ettersom de begge nærmer seg pensjonsalder har de etter lengre forhandlinger bestemt seg for å selge selskapet til SR Group.

SR Group ble etablert i 1983 og eies av SRG Holding som er eierselskapet for transport- og logistikkselskapene i SRG Konsernet. SRG Holding eies av grunderen Bjørn Røstad gjennom Røsi, Inro, Stangelandgruppen. Et 20-talls ansatte har også aksjer i konsernet.

Vil drive som før

SR Group vil drive Maksi videre i samme drakt og med de samme ansatte som tidligere. Maksi Terminalen på Sola inngår også i transaksjonen.

Overtakelsen vil ikke medføre noen endring for Maksi sine kunder og samarbeidspartnere. Kåre og Helga vil også bidra i selskapet i en overgangsfase.

SR Group og Maksi har i varierende grad samarbeidet i en årrekke og selskapene kjenner hverandre godt.

– Jeg er sikker på at Maksi vil bli en svært god komplettering av aktiviteten i SRG konsernet og vil kunne levere utfyllende tjenester til våre selskaper. Maksi vil bli en viktig brikke for å kunne utvikle våre tjenester. Selskapet driver godt med en spennende kundeportefølje og gode relasjoner, sier gründer, Bjørn Røstad i SR Group.

Trygg videreføring

– Jeg kjenner SR Group som et seriøst og skikkelig selskap. Jeg er opptatt av at Maksi skal drives videre på den gode måten vi har drevet i 43 år og det er jeg trygg på vil skje med Bjørn og SR Group ved roret, sier Kåre Joa Ravndal.

Maksi har 43 ansatte og driver flere distribusjonsruter i Rogaland og kjører også lokal og nasjonal transport for kunder. I tillegg har Maksi en trailer flere ganger i uken til og fra Gardermoen. Selskapet har kontor, terminal og lager i Flyplassvegen på Sola.

SR Group har 145 ansatte (vel 300 i konsernet) med tilstedeværelse i Tananger, Bergen, Mongstad, Kristiansund, Alta, Gardermoen og Vestby. Hovedkontoret ligger i Energivegen i Risavika.

Selskapet driver med transport – i hovedsak lokalt og langs kysten. I tillegg har selskapet en avdeling som frakter fisk fra anlegg i Vestlandet til Oslo/Gardermoen. Videre har man en spedisjonsavdeling som håndterer kundenes logistikkbehov globalt. SR Group driver også utstrakt lager og terminalvirksomhet på sine lokasjoner.

Salgsavtalen ble signert fredag 16.12 og overtakelsen skjer formelt 1.1.2023.