Han mener derfor at budsjettforslaget gjør vondt verre for norsk transportnæring.

– I en tid der norsk infrastruktur er viktigere enn noen gang, skulle man tro myndighetene spilte på lag med transportnæringen, den næringen som får Norge til å gå rundt. Slik ser det dessverre ikke ut til å være sier, Mo.

Ikke bare kutter SV i veibudsjettet, men samferdselssektoren er det eneste området i hele budsjettet der SV har kuttet. Alle andre områder får en økning.

– Dette viser at SV ikke tar vår sektor og næring på alvor, mener Mo.

Ytterligere kutt

I Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag til statsbudsjett foreslo SV tidligere i høst et kutt i veibudsjettet. Da utgjorde veibudsjettet 2,26 prosent av totalen. Til sammenligning utgjorde veibudsjettet i forrige regjerings budsjett for 2022 2,65 prosent av totalen.

– Det betyr at SV ønsker å kutte ytterligere på et område som allerede er foreslått kuttet til beinet av AP og SP. SV har dermed slukket alt håp om at de skal kjempe for at regjeringen sikrer mer tryggere, bærekraftige og effektive veier, mener Mo. 

Saken fortsetter under bildet. 

FÅR MINDRE: Med Svs budsjettforslag vil det bli enda mindre penger til vei. FÅR MINDRE: Med Svs budsjettforslag vil det bli enda mindre penger til vei.

– Et forsøk på å sminke grisen

Ut fra SVs budsjettforslag kommer det frem at de ønsker å prioritere økt bevilgninger til ras- og skredsikring av riksveier, oppgradering av eksisterende vei. Dette ser NLF positivt på og tolker det som et signal om at de ønsker å prioritere prosjekter som Sørfoldtunnelene og Røldalstunnelen.

Midler til oppstart av disse prosjektene håper vi de vinner frem med i forhandlingene med regjeringen. Ulempen er at SV samtidig henter penger fra andre gode samferdselsprosjekter i stedet for friske midler. Det blir ett skritt fram, og to tilbake, mener Mo.

Han mener at budsjettforslaget kan minne mer om et trylletriks enn en oppriktig og realistisk satsing.

– Det er veldig positivt at SV vil prioritere oppstart av Sørfoldtunnellene og Røldalstunnelen, men samtidig kutter de stort i resten av veisektoren. Å framstille det som en gave til sektoren når de gir 900 millioner, men samtidig kutter 3,6 milliarder, er et forsøk på å sminke grisen, sier Mo.

Ingen økte bevilgninger til kontroll

Med kutt i veiprosjekter og ingen økte midler til Statens vegvesen ser NLF heller ingen spor til andre tiltak som døgnhvileplasser eller økt kontroll av useriøse virksomheter.

– Dette skjer samtidig som regjeringen setter rekorder i inntekter fra økte skatter og avgifter, i tillegg til at oljefondet renner over etter en oljepris preget av krig og pandemi. Det er derfor svært skuffende at disse enorme inntektene ikke kommer samfunnet tilbake gjennom en trygg infrastruktur, sier Mo.

Ha understreker videre at veiene er lastebilsjåførenes fabrikkgulv, og at de som alle andre arbeidstakere har krav på trygge og sikre arbeidsvilkår.

– Det er positivt at SV vil prioritere rassikring og vedlikehold av våre veier, men det blir samtidig umusikalsk å finansiere det ved å kutte i andre viktige veiprosjekter med akkurat samme formål. Med dette budsjettforslaget viser det oss hva SV virkelig mener om vår sektor, og det er ikke oppløftende, avslutter Mo.

Saken fortsetter under bildet. 

IKKE IMPONERT: – At SV framstiller det som en gave til sektoren når de gir 900 millioner til vedlikehold, men samtidig kutter 3,6 milliarder, er et forsøk på å sminke grisen, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland IKKE IMPONERT: – At SV framstiller det som en gave til sektoren når de gir 900 millioner til vedlikehold, men samtidig kutter 3,6 milliarder, er et forsøk på å sminke grisen, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Foto: Elisabeth Nodland

60 000 kroner mer i året for lastebileierne

Det som er sikkert, er at SV ønsker at drivstoff skal avgiftsbelegges hardere. Lett oppsummert betyr det en kostnadsøkning på blankdiesel med ca. 1,50 kroner mer per liter, og for farget diesel nesten to kroner mer per liter, enn det regjeringen har kommet med til nå.  

Dersom en lastebil i snitt kjører 100 000 kilometer i året med et gjennomsnittlig drivstofforbruk på fire liter per mil, betyr det at SVs forslag vil føre til en merkostnad på 60 000 kroner ekstra per bil.

 

FAKTA:

Totalt foreslår SV å kutte nesten tre milliarder ekstra til vei fra regjeringens foreslåtte statsbudsjett.

Kuttene SV foreslår er:

  • 3 milliarder fra Nye Veier AS og deres veiprosjekter. Dette er en halvering av Nye Veier sitt budsjett.
  • 700 millioner fra riksveiinvesteringer (Statens vegvesen)

Av disse 3,7 milliardene som kuttes overføres 990 millioner til disse tiltakene:

  • 250 millioner til «hverdagsveier» som Sørfoldtunnelene og Røldalstunnelen
  • 200 millioner til ras- og skredsikring av riksveier
  • 200 millioner til å ta vare på eksisterende vei
  • 300 millioner til rassikring av fylkesvei
  • 40 millioner til skoleveier