Yrkestrafikkforbundet gjennomførte for fjerde gang en undersøkelse blant utenlandske lastebilsjåfører på Svinesund. Nå er rapporten klar. Nesten en av tre lastebilsjåfører som kjører over grensa til Norge er fra Ukraina og Hviterussland. Dette er en dobling på to år. 19 av 20 av disse sjåførene får ikke lovpålagt norsk minstelønn når de utfører oppdrag innad i Norge.

 NLFs Geir A. Mo setter pris på at Yrkestrafikkforbundet gjør slike undersøkelser, men han er usikker på om alle sjåførene er klar over hva de svarer på.

 -På spørsmål om de får korrekt lønn svarer de aller fleste nei. Det er all grunn til å tro at dette stemmer, men er de godt nok opplyst om hva korrekt lønn egentlig er? Og er de i det hele tatt klar over at de bryter loven om de skulle kjøre ulovlig kabotasje i Norge? Jeg er ikke godt nok kjent med premissene for YTFs undersøkelse, men basert på tidligere erfaringer er dette vesentlig å være helt trygg på.

Tumleplass for de useriøse

 NLF-direktøren er ikke spesielt overrasket over utviklingen. I EU har sjåførmangelen vært økende, noe som også har presset lønningene oppover i en del land. Hvor som helst i EU kan man nå heve «tysk» sjåførlønn.

 -Da forsvinner motivasjonen for å flytte på seg, og lastebilfirmaene må se etter sjåfører som er villige til å reise lenger andre steder. Det er ingen hemmelighet at det er de minst seriøse aktørene som gir mest blaffen i lønns- og arbeidsvilkår, fortsetter Mo. Samtidig er det slik at det per i dag ikke er noen grunn til å kjøre lastebil for slavelønn i Europa. Så lenge du har papirene i orden kan du hvor som helst få deg sjåførjobb til tysk lønnsnivå. Det er derfor svært viktig at fagforeningen er aktive i å informere sjåførene som dette, slik at grunnlaget for useriøse aktører som utnytter arbeidsfolk faller bort.

- Det er ingen hemmelighet at det er de minst seriøse aktørene som gir mest blaffen i lønns- og arbeidsvilkår,, Sier NLFs Geir A. Mo. Her i samtale med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: André Kjernsli - Det er ingen hemmelighet at det er de minst seriøse aktørene som gir mest blaffen i lønns- og arbeidsvilkår,, Sier NLFs Geir A. Mo. Her i samtale med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: André Kjernsli

Polen og Litauen er verstinger

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er bekymret over utviklingen.

- Polen og Litauen er størst på grensekryssende lastebiltransport i Europa. Vi ser at Polske og Litauiske transportselskaper leder an i sosial dumping- kappløpet. De har byttet ut sine landsmenn med ukrainske og hviterussiske sjåfører. Sjåførene for disse selskapene får svært sjelden minstelønn når de kjører oppdrag innad i Norge. Kun 10 prosent i polske biler og 6 prosent i litauiske biler får dette, utdyper Klungnes.

15 prosent av de hviterussiske sjåførene tjener mindre enn 1000 euro i måneden, 8 prosent av de ukrainske sjåførene svarer det samme.

- Dette kan transportselskapene gjøre helt uhindret, det er så godt som ingen kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, eller hvor lenge sjåførene oppholder seg i Norge, konstaterer Klungnes.

Som å få billettprisen i bot for sniking

Gjennomsnittlig månedslønn for sjåførene som passerer grensen er gått opp med 57 euro siden 2019, men fortsatt tjener nesten en av fem utenlandske sjåfører mindre enn 1500 euro i måneden, halvparten tjener mindre enn 2100 euro brutto.

- Kontrollene av lønns- og arbeidsvilkår må bli reelle, i dag er lovverket kun papirbestemmelser som ikke blir håndhevet og som ingen transportselskaper frykter å bryte. Straffen er minimal. Vi vil sammenlikne det med å snike på bussen, men om du blir tatt så må du kun betale for billetten du skulle ha kjøpt i utgangspunktet. Med dagens system lønner det seg å bryte loven, sier Klungnes.

- Vi er glade for signalene fra regjeringen om at de nå  starter storrengjøringen av arbeidslivet i transportbransjen. Vi har meget høye forventninger til tiltakene som kommer, og vil bidra med kompetanse, innspill og utålmodighet i arbeidet som nå settes i gang. Dagens situasjon på norske veier kan vi ikke bare sitte og se på, her må det ryddes opp, avslutter Klungnes.