Nå skal det gjøres noe med dette, og Universitetet i Stavanger (UiS) starter opp et studium til høsten som heter tunnelsikkerhetsstudiet (TSS).

– Det er et samarbeid mellom tunneleiere og andre med ansvar for tunnelsikkerheten. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lokalt deltatt i utarbeidelsen av tilbudet og deltar også i videreutviklingen av dette. Trafikksikkerhet står i fokus der NLF representerer en viktig bruker av denne infrastrukturen, sier bedriftsrådgiver i NLF, Jone Kligsheim.

Bedre forståelse 

Det er professor ved UiS, Ove Njå, som er fagansvarlig for kurset, og han ser frem til studiestart. 

 – Gjennom TSS vil enhver kunne forstå tunnelsikkerhet på tvers av aktørene som jobber med tunnelsikkerhet. Det er den helhetlige forståelsen av tunnelsikkerhet, hvor det samtidig blir god anledning til å bygge nettverk på tvers av tunneleiere, rådgivere, entreprenører, forvaltere, myndigheter, nødetater og vesentlige brukergrupper, forteller Njå. 

 Han mener at det er konkrete utbytter for tungbilførere og lastebileiere for å bedre å forstå tunnelens oppbygging og begrensninger. 

 – Vi snakker her om sikkerhetstiltakenes effekt og virkemåter og tungbilnæringens egne muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet, forklarer Njå. 

 Videre understreker han viktigheten av å kjenne til de mulighetene man har til å håndtere en hendelse i tunnel på en god måte, inklusive en brann.  

 –  Jeg mener derfor det er mange ting som kan gjøre at bransjen forsterker sin rolle i forhold til sikkerhet, og spesielt tunnelsikkerheten. 

Det er professor ved UiS, Ove Njå, som er fagansvarlig for kurset, og han ser frem til studiestart. Foto: UiS Det er professor ved UiS, Ove Njå, som er fagansvarlig for kurset, og han ser frem til studiestart. Foto: UiS

 Viktig stemme 

–  Grunne til at vi ønsker at NLF skal være en del av dette arbeidet, er fordi dere er den næringen som representerer krisepotensialet. Det er tunge kjøretøy som skaper de mest alvorlige hendelsene, og deres bransje har viktige synspunkt som vil gi kurset en helhet. Samtidig vil det være nyttig for transportnæringen å forstå de øvrige som jobber med tunnelsikkerhet og dermed skape profesjonelle nettverk på tvers, sier Njå. 

 Han understreker at det er viktig at transportbransjens stemme blir hørt i det fremtidige arbeidet med å ha tilstrekkelig tunnelsikkerhet for alle som ferdes på veien.  

 – Man har ulike forutsetninger for å forstå tunnelsikkerhetsarbeidet, og det å få et nærmere innblikk i transportbransjens utfordringer, er avgjørende for å forebygge ulykker, mener Njå. 

Han understreker videre at det er variabel kvalitet på den kunnskapen man sitter med blant de som har roller i sikkerhetsarbeidet. 

–  Ikke alle forstår transportnæringens behov. Gjennom TSS, kan vi bidra til å nå disse folkene som sitter med andre forutsetninger på en bedre måte. Uten dette, opprettholdes ikke en tunnelsikkerhet som holder mål, mener Njå. 

Kan gjøre en forskjell 

Sjåfører og lastebileiere har en unik mulighet til å gjøre en stor forskjell i evakueringsarbeidet fra tunneler hvor det er en eskalerende hendelse. Brannforebyggende arbeid i tunnelsikkerhetsnæringen er en nøkkel til forbedringer. Det er derfor viktig at lastebilsjåførene har tenkt gjennom ulike situasjoner som kan skje med eget kjøretøy.  

 –  Det er påkrevd at sjåføren kjenner eget kjøretøy, godset og kravene som stilles til sikring av frakten og ikke minst hva man frakter og hva som kan skje med godset, dersom det skjer en ulykke, forklarer Njå. 

 Lastebilsjåfører har derfor en egen, eller en annen rolle som trafikant enn andre trafikanter.  

– En lastebil med en vekt på 50 tonn har en maskin som er voldsom. Det er derfor viktig å kjenne til de ulike tunnelene og deres særegenheter, og hva man skal gjøre når uhellet er ute. Det er en utfordrende jobb, siden det er 1200 ulike tuneller med sine særegenheter i Norge, påpeker Njå.  

 Videre påpeker professoren at lastebilsjåførene skal kjenne til ventilasjonsretningen i tunnelen, stigning, sikkerhetsutrustningen og vite hvordan man skal komme i kontakt med Vegtrafikksentralen og nødetatene.  

–  I tillegg må de ha kompetanse på brannslukking og hvordan man skal veilede andre trafikanter dersom det inntreffer en uønsket hendelse. Konseptet selvredning står sentralt, og dersom man vet hvordan man skal opptre i en ulykkessituasjon, kan det redde mange, sier Njå.  

Årlig er det mellom 20-30 tunnelbranner i Norge. Bildet viser en simulert tunnelbrann ved If sikkerhetssenter på Hobøl. Foto: Elisabeth Nodland Årlig er det mellom 20-30 tunnelbranner i Norge. Bildet viser en simulert tunnelbrann ved If sikkerhetssenter på Hobøl. Foto: Elisabeth Nodland

God teknisk stand 

–  Et annet punkt som er avgjørende er at bilen du kjører har god teknisk stand. Det er ofte i tilfeller der dette ikke er ivaretatt at det skjer ulykker. Det hviler derfor et stort ansvar på lastebilsjåførene for å påse godt vedlikehold av kjøretøyet, sier Njå. 

Trafikanten og sjåføren kan være forskjellen mellom en vellykket redningsaksjon og katastrofe.  

 TSS er et bachelor-studium. For å kunne delta forutsetter det at man enten har studiekompetanse, eller realkompetanse. 

 –  Mange i deres næring er realkompetente, det vil si at de har jobbet i transportsektoren mer enn fem år og vet hvor skoen trykker gjennom erfaring, sier Njå.  

 Studiet er samlingsbasert og søknadsfristen er satt til 25. august 2022. 

Les mer om Tunnelsikkerhetsstudiet her