Tidligere leverte alle næringsdrivende skattemelding via Altinn, og la ved næringsoppgave og vedleggsskjemaer. 

Skattemeldingen, næringsoppgavene og vedleggsskjemaene er nå slått sammen, slik at enkeltpersonforetakene fyller ut alt i næringsspesifikasjonen i skattemeldingen sin på skatteetaten.no eller i regnskapssystemet sitt.
For de fleste holder det derfor å levere én skattemelding, der de oppgir både sine personlige skatteforhold og opplysninger om næringsvirksomheten sin. 
Det gjør utfylling og innsending av skattemeldingen enklere, raskere og riktigere.

Nytt i år, er også at enkeltpersonforetak får skattemeldingen samtidig som lønnsmottakere og pensjonister. 
Skattemeldingen sendes ut i puljer fra 16. mars, og de blir varslet når skattemeldingen er klar.

Side for drosje og godstransport: 
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/hjelp-til-skattemelding/drosje/

 

Mer informasjon om ny skattemelding for næringsdrivende:

www.skatteetaten.no/skattnaring

 

www.skatteetaten.no/enk

 

www.skatteetaten.no/skattefilmbedrift