Delindeksen for kapitalkostnader økte med 6,7 prosent fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg kapitalkostnadene som består av avskrivninger og rentekostnader med 27,4 prosent.

Økte arbeidskraftkostnader

Delindeksen for arbeidskraftkostnader steg med 2,0 prosent fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler økte indeksen for arbeidskraftkostnader med 2,9 prosent.

Økte øvrige kostnader

Delindeksen for øvrige kostnader steg med 2,0 prosent fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg øvrige kostnader som består av administrasjon, forsikring, reparasjon og service, dekk og vektårsavgifter/ årsavgifter med 7,6 prosent.

Svak økning på dieselprisene

Prisutviklingen på diesel førte til at drivstoffindeksen økte med 0,5 prosent fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022. De siste 4 kvartaler steg drivstoffindeksen med 46,5 prosent.

Drivstoffindeksen er basert på selskapenes priser på truck-diesel som blir hentet inn fra de største drivstoffleverandørene. Det blir beregnet et gjennomsnitt for de tre månedene i kvartalet.

Alle NLF-medlemmer, kan laste ned hele rapporten her

Endring fra 1.kvartal 2022:

  • Ny referanseperiode (2021k4 = 100)
    Kostnadsindeks for lastebiltransport vil fra og med publiseringen av 1.kvartal 2022 ha en ny referanseperiode. Den gamle referanseperioden var 1. kvartal 2016, mens den nye referanseperioden vil være 4. kvartal 2021.
  • Prisjustering av vekter
    Ved gjennomgangen av indeksen er vektgrunnlaget oppdatert for å ta høyde for eventuelle endringer i kostnadsstrukturen for lastebiler. De nye vektene er beregnet ved en prisjustering av de gamle vektene. Prisjusteringen tar utgangspunkt i prisnivået fra 4. kvartal 2021.
  • Ny indeks:
    Fra og med 1. kvartal 2022 er det utarbeidet en indeks uten drivstoffkostnader i tillegg til Totalindeks, Indeks uten bom- og ferge, Indeks uten bom-, ferge- og drivstoffkostnader.