Ørland Transport og Rennesøy Trafikk fusjonerer og styrker posisjonen som ledende innen transportbransjen, skriver selskapene i en pressmelding. Med Stangelandgruppen, Røsi (Bjørn C. Røstad) og Inro (Arne Incoronato og Rolf Hodne), vil virksomheten være klar for nye markedsandeler.

– En viktig milepæl for oss, slår Kjell Haugland og Egil Torgersen fast på vegne av henholdsvis Ørland Transport og Rennesøy Trafikk.

Beholder de ansatte

Sammenslåingen vil ikke medføre noen endring i ansettelsesforhold for dagens ansatte. Nå som før er organisasjonene det som representerer selskapenes største verdi, mens kundene vil møte en virksomhet som i enda større grad er en konkurransedyktig samarbeidspartner. 

Det nye selskapet får cirka 380 ansatte, disponerer cirka 250 storbiler og vil få en samlet omsetning på cirka 600 millioner kroner årlig.

Godt etablerte selskap

Ørland, som ble etablert i 1928, har hovedkontor på Foss-Eikeland i Sandnes, mens Rennesøy Trafikk, etablert i 1937, holder til på Mosterøy i Stavanger. Ut over dette har selskapene virksomhet på Forus, Tau, i Bergen og Hønefoss.

Det er to solide og veletablerte virksomheter som nå går sammen. Det er imidlertid en utfordrende bransje preget av små marginer.

– Nettopp derfor er det viktig med en så effektiv drift som mulig, sier Haugland og Torgersen i pressemeldingen.

Generasjonsskifte

– Selskapenes eiere står ved et generasjonsskifte, og ønsker en sterkere struktur i virksomheten. Målet vårt er at dette eierskapet skal gjøre at vi står enda sterkere i forhold til kundene og markedet, sier de to selskapslederne.

Det nye selskapet vil etter planen ha følgende eierfordeling: Johs Ørland holding (Ørland Transport ) 34 prosent, Rent Holding (Rennesøy Trafikk ) 32 prosent og Stangelandgruppen, Røsi og Inro med til sammen cirka 34 prosent.

Ifølge intensjonsavtalen mellom Ørland Transport og Rennesøy Trafikk , skal fusjonen gjennomføres innen 1. januar 2023.