I fjor måtte Transportkonferansen holdes digitalt, men i år kan vi endelig treffes fysisk igjen. NLF ber alle med interesse for transport og samferdsel om å holde av de aktuelle datoene.

Utfordringer i kø

Det er dramatiske tider for transportnæringen. Nyhetsbildet preges av store kutt i viktige vegprosjekter, økende dieselpriser og nytt regelverk som kommer som følge av innføringen av mobilitetspakken. 

NLF lover et godt sammensatt program hvor både sentrale politikere og viktige aktører i markedet sammen skal drøfte transportbransjens utfordringer og ikke minst legge frem mulige løsninger.

I tillegg blir det mulighet til å bli kjent med alle NLFs produkter, kurs og medlemsfordeler.

Mobilitetspakken

Viktige spørsmål vil være om innføringen av mobilitetspakken kan bidra til å få ned transportkriminaliteten og sikre sjåfører gode lønns- og arbeidsvilkår.

NLF har kjempet lenge for å få på plass mobilitetspakken i norsk rett, men har samtidig understreket at det er avgjørende at kontrollmyndighetene får flere verktøy dersom de nye reglene skal fungere slik de er tiltenkt. Transportkonferansen vil gi deg svaret på hvordan myndighetene vil håndheve de nye reglene.

Høyaktuelle og krevende temaer

Andre temaer som vil være gjenstand for diskusjon er gjennomføring av det grønne skiftet i en ny økonomisk virkelighet og ikke minst arbeidet opp mot ny NTP, som ifølge regjeringen, skal behandles allerede våren 2024.

Programmet er fremdeles ikke helt på plass, men som alltid blir det høyaktuelle og krevende temaer som tas opp og debatteres. De «faste postene» med teknisk time og ikke minst Vegdirektørens time vil være på plass.

– Vi arbeider alltid knallhardt for at vår stemme skal bli hørt av de som har hånda på rattet innen politikk og forvaltning. Neste års program vil selvfølgelig også bære preg av at 2023 er et viktig kommune- og fylkestingsvalgsår, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF ønsker velkommen til viktige dager hvor man får møtt politikere og andre myndighetspersoner for å sikre økt konkurransekraft til norske transportører