E16 Tveit bru i Vang i Valdres er fortsatt stengt, og det er noe usikkert når den vil åpnes igjen. 

Statens vegvesen (SVV) melder at de jobber for fullt med å få på plass ei midlertidig bru så fort som mulig.

Inntil midlertidig bru er på plass, er det omkjøring for vogntog over riksveg 52 Hemsedalsfjellet. SVV ber om at sjåførene bruker denne omkjøringsvegen.

Utover dette meldes det om at fylkesvei 210 og fylkesvei 231 nå er åpne for modulvogntog.