Reglene som blir tatt inn i norsk rett fra den 1. november 2022, ble gjort gjeldende i EU i august 2020.  

– Det betyr at det nye regelverket som ble innført i EU, og som omhandler endringene, har vært kjent i lang tid. Usikkerheten i Norge har derfor mest vært knyttet til hvilke nasjonale tilpasninger som ville bli gjennomført, forteller bedriftsrådgiver i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Jone Klingsheim. 

NLF har nå utarbeidet et nytt hefte og en veileder i kjøre- og hviletid, som kan lastes ned, nederst i saken. 

Får ikke unntak 

I regelverket for kjøre- og hviletid (561/2006) er det kun mindre endringer og presiseringer hvor det på enkelte regler er åpnet opp for nasjonale tilpasninger. Det som kanskje har skapt størst forventinger, er at EU gav unntak fra kjøre- og hviletidsreglene for sjåfører som frakter ferdigblandet betong. Dette blir derimot ikke innført i norsk lov. 

– Det er viktig å få med seg, for jeg vet at det er mange som håpet at denne endringen også ville bli gjeldene i Norge.  De som kjører ferdigblandet betong må derfor forholde seg til det regelverket som de har i dag, presiserer Klingsheim. 

Utover dette, blir det for de aller fleste av NLFs medlemmer, å forholde seg til regelverket omtrent på samme måte som i dag, men med noen små justeringer.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

NOK HVILE: Reglene for kjøre- og hviletid skal blant annet ivareta sjåførens arbeidsvilkår og trafikksikkerheten. Illustrasjon: NLF NOK HVILE: Reglene for kjøre- og hviletid skal blant annet ivareta sjåførens arbeidsvilkår og trafikksikkerheten. Illustrasjon: NLF

Nytt i regelverket om kjøre- og hviletid 

Flere av endringene bære preg av å være presiseringer, men det er noen større som kan forenkle hverdagen i noen situasjoner.  

– En av endringene er at dersom du kjører i internasjonale transporter, åpnes det for to reduserte ukehviler i påfølgende uker. Det åpnes derfor opp for at en ukehvile kan avbrytes med «fergeregelen», og det gis mulighet til å forlenge den daglige/ukentlige kjøretiden, som et unntak for å komme hjem for å ta en ukehvile, sier Klingsheim. 

Her følger en liste over de viktigste endringene/presiseringene i kjøre- og hviletidsreglene: 

  • Fra 1- juli 2026 vil det bli krav om skrivere i varebiler med tillatt totalvekt over 2,5 tonn ved internasjonal transport 
  • Presisering knyttet hva sjåføren skal registrere i fartsskriveren.  
  • Pause ved flerbemanning: Sjåfør som sitter på siden ved flerbemanning, kan registrere inntil 45 minutter av tiden som pause.  
  • Ved internasjonal transport kan en ta to reduserte ukehviler etter hverandre.  
  • Kostnad ved normal ukehvile skal dekkes av arbeidsgiver 
  • Sjåfør skal returnere hjem hver fjerde uke 
  • «Fergeregelen» vil kunne avbryte en redusert og normal ukehvile 
  • Man vil kunne forlenge kjøretid for å komme hjem for ukehvil. 
  • Utvider antall dager for kontroll langs veg til 56 dager. 

NLF utgir veileder som hensyntar endringene 

NLF har laget veileder som forklarer regelverket som er gjelder fra den 1. november.  

– Vi håper denne kan bidra til at det blir litt lettere og orientere seg om hvordan endringene i regelverket vil påvirke hverdagen, avslutter Klingsheim. 

For alle medlemmer kan veilederen lastes ned ved å trykke på linken under: 
 
NLFs veileder i kjøre- og hviletid  

Les mer om hvilke endringer som kommer i kjøre- og hviletidsreglene her

Veilederen vil bli sendt ut som et eget hefte i desemberutgaven av NLF Magasinet. Det går i tillegg an å bestille ekstra veiledere.

Artikkelen fortsetter under bildet.

KURSLEDER: Bedriftsrådgiver i NLF, Jone Klingsheim, har den siste tiden holdt en rekke kurs i kjøre- og hviletid. Foto: Elisabeth Nodland KURSLEDER: Bedriftsrådgiver i NLF, Jone Klingsheim, har den siste tiden holdt en rekke kurs i kjøre- og hviletid. Foto: Elisabeth Nodland

NLF har også, som en del av Kompetanseløft 2022, kjørt en rekke kurs i kjøre- og hviletid med det nye regelverket som bakteppe. Store deler av kompetanseturnéen er gjennomført i flere deler av landet, men det er fremdeles noen ledige kurs.