God vinterdrift er svært viktig for å sikre at framkommelighet og trafikksikkerheten blir ivaretatt på en forutsigbar og god måte, over hele landet.  

– Nå er viktig for våre medlemsbedrifter å vite om beredskapen er på plass og at vinterdriften er sikret. Så vidt vi vet gjelder vinterdriftsavtalene Statens vegvesen har med sine hovedentreprenører fra 1. september hvert år, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.  

NLF har i den forbindelsen sendt en henvendelse til Statens vegvesen der de ber om en oversikt over hvilke driftskontrakter og roder som er dekket med utførende entreprenør, og eventuelt hvilke driftskontrakter og roder som mangler utførende entreprenør pr i dag  

Videre ønsker NLF en oversikt over hvilke hovedentreprenører som har de ulike driftskontraktene, og hvilke underentreprenører disse benytter på de enkelte rodene.