Forsommeren er preget av flere alvorlige trafikkulykker. Året 2022 startet bra, men utover våren og frem til nå, har det vært tre ganger så mange dødsulykker sammenlignet med samme periode i fjor.

Så langt viser Vegvesenets (SVV) foreløpige tall at det er 60 personer som har omkommet på norske veier. For første halvår i fjor – til og med juni – var antallet 31. 

Mandag, forrige uke, tok vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, initiativ til å samle flere aktører innen trafikksikkerhetsfeltet til et krisemøte. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Statens vegvesen, politiet, Trygg Trafikk og flere av landets fylkeskommuner var derfor samlet i et krisemøte om trafikksikkerhetsutviklingen. 

– Bør inkludere alle veibrukere

Noen av de tiltakene de ble enig om, for å få ned antall trafikkulykker, var justerte fartsgrenser, økt bruk av fotobokser, økt tilstedeværelse av politi og forsterket informasjonsarbeid. 

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, oppfordrer SVV til å gå bredere ut for å finne de beste løsningene. 

– Det er godt at Samferdselsdepartementet tar dette på alvor, men de bør gå bredere ut og inkludere alle oss veibrukere for å finne passende tiltak. Vi vet hvor skoen trykker og hva som må til for å nå den viktige 0-visjonen, sier Mo.  

Han mener at det har vært en skremmende utvikling i antall trafikkulykker dette halvåret.  

– Norge er på god vei mot 0-visjonen på drepte i trafikken, og vi må bare fortsette den viktige jobben med trafikksikkerhet. Veien er lastebilsjåførenes arbeidsplass og vi trenger en trygg arbeidshverdag, sier Mo.  

Hendene på rattet, og blikket på veien  

Sommerferien er i gang, og det kan koke litt ekstra i ferietrafikken.  

– Min viktigste oppfordring til både medlemmene våre og trafikanter generelt, er å ha hendene på rattet, og blikket på veien. Det viktigste er at alle kommer trygt fram. Ha litt is i magen og unngå farlige forbikjøringer. Mobilen kan skrus på lydløs og sjekkes når man har kommet seg fram på hytta, sier Mo.  

Videre peker han på at de kuttene som Samferdselsdepartementet allerede har varslet, er dårlig nytt i så måte.  

– Det offentlige må være villig til å fortsette å investere i infrastruktur også for trafikksikkerheten, påpeker Mo.  

Trenger solid satsing 

Tall fra samferdselsdepartementet viser at det per 21. juni kun var to dødsulykker på vei med midtdeler, mens det var 44 dødsulykker på vei uten midtdeler.  

– Den beste måten å spare liv i trafikken på er å bygge trygge motorveier med flere felt og midtdeler. Vi har sett fantastiske resultater på ulykkesstatistikken tidligere når motorveier med gul midtstripe oppgraderes med midtrabatt, som for eksempel E6 gjennom Østfold. Før ble den kalt dødsveien, men nå har den blitt en av de tryggeste veiene å kjøre på. Skal vi nå 0-visjonen trenger vi altså en solid satsing på utbedring og oppgradering av norske veier, avslutter Mo.