Et drøyt ti-talls gjester har deltatt, og bredden i har vært stor. Fra samferdselsministeren i den ene enden, til fagansvarlige i NLF i den andre. Mange hundre har fulgt sendingene, og engasjementet har vært stort. Deltagerne på konferansen har mottatt spørsmål fra engasjerte folk både før under sendingene, og har etter beste evne besvart disse på direkten. 

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland var en av deltagerne i lørdagens sending, men hun rakk også å bli med på et møte med NLF i forkant der temaet var å ta ut miljøgevinster på kort sikt. I etterkant av møtet er det grunn til å tro at NLF sine forslag til løsninger vekket vegdirektørens interesse. 

-Jeg ønsker et enda tettere samarbeid med NLF i tiden fremover, var hennes konklusjon etter at dagen var over. 

Å skape en felles forståelse av hvordan vi i fellesskap skal løse de utfordringene vi står overfor i transportsektoren er avgjørende for å lykkes. Adm. dir. i NLF er i likhet med vegdirektøren opptatt av å nå målene for å få til det grønne skiftet, og satt i dagens møte søkelys på det vi kan gjøre nå.

Økte totalvekter gir umiddelbar miljøgevinst

- Vi må bruke de virkemidlene vi har tilgjengelig nå, vi kan ikke skyve det grønne skiftet foran oss. I alt for lang tid har diskusjonene rundt klimakutt i transportnæringen vært litt for svevende, og preget av en til tider grenseløs teknologioptimisme,  sier han.

 NLF er opptatt av å utnytte dagens kjøretøykombinasjoner optimalt. Da må bruksforskriften gjennomgås og revideres med tanke på å kunne trekke ut positive miljøeffekter nå.

 - Et av NLFs forslag er ganske enkelt å tillatte økte totalvekter på den eksisterende bilparken. Ved å frakte mer gods per kjøretøy vil utslippene per fraktet tonn gå ned, i teorien er alt som trengs et pennestrøk for å åpne for dette på de veiene som vi vet tåler belastningen, avslutter Mo.