– Det kan være alvorlig om man ikke kjenner tilstanden til de enkelte tunnelene, og her har det ikke vært gode nok inspeksjoner, sier tilsynsleder Ingebjørg Midthun til Nynorsk pressekontor.

Hun peker på at halvparten av tunnelene i Norge ligger på Vestlandet. Vegvesenet skal ha en hovedinspeksjon av alle tunneler minst hvert femte år. I resten av landet har slike inspeksjoner vært gjennomført, men ikke alltid innen fristen.

– Det å ikke gjennomføre inspeksjoner, eller å gjennomføre dem for sjelden, har som konsekvens at Statens vegvesen ikke har oversikt over tilstanden i den enkelte tunnelen, sier Midthun, som påpeker at dette kan føre til at det oppstår farlige situasjoner for trafikantene.

NLF reagerer sterkt

Jan Ove Halsøy, som er NLFs regionsjef på Vestlandet er heller ikke nådig når har kommenterer mangelen på inspeksjoner: 

- Den umiddelbare oppsummeringen kan dekkes med et ord, skandale, sier han.

I følge Halsøy overholder ikke SVV den pålagte inspeksjonsfristen som er minimum hvert femte år. Halvparten av tunnelene i Norge er på Vestlandet.

- Det hjelper lite at SVV påstår at tunneler i europa- og riksvegnettet er sikre når vi bare de siste månedene har hatt flere episoder på E16 med stengte tunneler på grunn av steinnedfall fra tunnelvegger og tak. Kun flaks har hindret alvorlige ulykker. Dette viser at SVV ikke har kontroll. Hva om en stor blokk fra et tunneltak faller ned på en buss, spør NLFs regionsjef.

NLFs regionsjef på Vestlandet, Jan Ove Halsøy, kaller mangelen på kontroller en skandale. Foto: André Kjernsli NLFs regionsjef på Vestlandet, Jan Ove Halsøy, kaller mangelen på kontroller en skandale. Foto: André Kjernsli

I Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det registrert 109 steinnedfall fra tak og vegger i riksveitunneler de siste årene. Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen sier at rapporten fra Vegtilsynet er i tråd med Vegvesenets egne funn, og at de allerede er i gang med å gjennomgå rutinene. Men Vegvesenet har god kunnskap om tilstanden på riksveitunnelene, framholder han.

– Det blir løpende gjennomført overvåking og tiltak for å redusere risiko for nedfall av stein og andre uønskede hendelser. Generelt er norske riksveitunneler svært trygge, understreker han.

Foskjellsbehandling

Halsøy i NLF la seg ikke imponere av forklaringene fra Statens vegvesen, og peker på sanksjonene en lastebilsjåfør utsettes for dersom hen ikke har alt på stell.

Det verste er kanskje at det er samme etat som kontrollerer andre trafikanter i forhold til sikring av last, førerkort og gyldig YSK for å nevne noe. Har en sjåfør et YSK-kompetansebevis som er en dag over utløpsdato, er det kjørestopp på stedet.  For alle oss andre er fristene absolutte, mens de for SVV tydeligvis er omtrentlige. 

- Det blir litt "gjør som vi sier, ikke som vi gjør". Desverre blir dette nok et bevis på at det er bukken som passer havresekken. Det er på høy tid med en endring i forhold til hvem som kontrollerer hva, avslutter NLFs regionsjef.