En spesialinspeksjon er en utvidet inspeksjon som utføres på hele brukonstruksjonen.

–  Etter innledende undersøkelser av årsakene til brukollapsen av Tretten bru har vi fremdeles ingen forklaring på hvorfor dette skjedde. For å være helt sikre på at noe slikt ikke skal skje igjen, har vi valgt å stenge alle bruer av samme type som Tretten bru. SINTEF skal gjennomføre en granskning og politiet etterforsker ulykken. Statens vegvesen ber nå også alle bruforvaltere om å iverksette en spesialinspeksjon, sier Morten Wright Hansen, i en pressemelding. 

Det som skal sjekkes i inspeksjonen er:

 • Knutepunkter og skjøter - spesielt med hensyn til svekkelser, mangler mm.
 • Alle opplagringer skal undersøkes spesielt og fotograferes.
 • Alle skrudde forbindelser skal sjekkes.
 • Sveisede forbindelser skal sjekkes.
 • Deformasjon og setninger skal registreres.

–  Det viktigste er sikkerhet. Det skal være trygt å ferdes på norske veier og over norske broer. Vi skal sørge for at broene er trygge før de åpnes igjen. Et ledd i dette er grundige inspeksjoner, som nå skal gjøres på samtlige av de stengte broene, avslutter Wright.

Broene som ble stengt tirsdag denne uken og som nå skal spesial inspiseres er:

 • Moumbekken bru i Fredrikstad,
 • Bliksland bru i Indre Østfold
 • Statsrådveien bru i Eidsvoll
 • Sundbyveien bru i Eidsvoll
 • Fjell-Leet bru i Eidsvoll
 • Blakkesrud bru i Eidsvoll
 • Sletta bru i Eidsvoll
 • Majorplassen bru i Kongsberg
 • Evenstad bru i Stor-Elvdal
 • Skubbergsenga bru i Eidskog
 • Ny Flisa bru i Åsnes
 • Norsenga bru i Kongsvinger
 • Tveit bru i Vang
 • Skytebanen bru i Grane