I 2018 ble E16 mellom Arna-Stanghelle kåret til «Norges verste vei», i sterk konkurranse med 3000 andre vegstrekninger. 

I mai presentert Statens vegvesen sin prioriteringsliste over vegprosjekter som var overmodne for oppstart, og på toppen tronet akkurat denne farlige veistrekningen.  

Rystet 

Skuffelsen var derfor stor da forslaget til statsbudsjett ble presentert den 6. oktober. Nok en gang ble K5 (E16 mellom Arna-Stanghelle og jernbanen til Voss) utsatt.  

– Vi er rystet over at liv og helse ikke prioriteres når det er det som gjelder i alle andre sammenhenger. Dette prosjektet må starte nå, for vi kan ikke akseptere flere tapte liv før noe gjøres, sier Willy Padøy, som er leder i Aksjonskomitèen NOK er NOK og leder i Bergen Lastebileierforening. 

Lørdag 5. november gjennomførte Aksjonskomitèen NOK er NOK, i samarbeid med blant annet Bergen Lastebileierforening, NLF avdeling Hordaland og flere andre viktige organisasjoner, en storstilt aksjon mellom Bergen og Voss  

Enorm respons 

Oppslutningen var enorm. Til sammen ble det dannet en konvoi med flere hundre biler som var en mil lang i utstrekning. Med denne konvoien markerte en samlet transportnæring misnøye med budsjettforslaget (se videoen fra aksjonen nederst i saken).  

– Det ble en viktig og synlig markering med sterke virkemidler, forteller Padøy, når NLF Magasinet treffer ham utenfor Stortinget mandag ettermiddag. 

Han forteller at først i konvoien viste de frem hva som vil skje med en bil dersom den blir truffet av en 3,7 tonn tung steinblokk. Det var den sammen steinen som ble brukt i en tilsvarende konvoi for to år siden, og under lå en knust bil.  

– Etter at regjeringen la frem forslag til statsbudsjett ble vi rett og slett forbanna over at de velger å utsette dette veiprosjektet enda en gang. Her raser det stein annenhver dag og så langt har nærmere 60 personer omkommet siden 90-tallet på denne rasutsatte veien. De aller fleste mellom Bergen og Voss. Dette finner vi oss rett og slett ikke i lenger, tordner Padøy. 

KONVOI: Her starter konvoien fra Bergen til Voss. Foto: Christer Halsøy KONVOI: Her starter konvoien fra Bergen til Voss. Foto: Christer Halsøy

Invitert til Stortinget 

Aksjonen ble vekket også oppsikt i resten av landet, og de ble videre invitert til Stortinget til samtaler.  

Mandag 7. november reiste derfor en delegasjon på 50 personer, bestående av organisasjoner, næringsliv og politikere, med toget fra Bergen til Oslo.  

Padøy understreker at man ikke må glemme at jernbanen mellom Bergen og Voss stort sett går parallelt med veien, og er like rasutsatt. Det er nettopp derfor K5-prosjektet er så viktig for Vestlandet. Det er dette de kom for å fortelle politikerne. 

– Det burde vært helt unødvendig at vi måtte komme til Oslo for å fortelle dem hvor farlig denne vegstrekningen er. Hvis de ikke skjønner det nå, skal jeg egenhendig ta med meg den 3,7 tonn tunge steinen og bilen, heise den opp og plassere den foran dørene på Stortinget. Kanskje de forstår alvoret da, sier Padøy.  

Blikket i øynene hans forteller at han mener alvor.  

– Vanskelig å sende ut sjåfører på denne veien 

En annen person som var med til Oslo denne mandagen, var Torgils Rogne. Han er nestformann i NLFs fylkesstyre i Hordaland, og driver Olav Rogne Transportforretning i Voss. Selv ble han truffet av en stein på veien i 2015, og bare flaks gjorde at verken han eller samboeren, som var passasjer, kom til skade.  

– Jeg representerer oss som arbeidsgivere i dag. Vi har stadig fortvilede sjåfører som er bekymret for å kjøre E16 mellom Bergen og Voss. Det er bare sånn at vi kommer ikke unna. Det er hovedfartsåren mellom vest og øst. Når jeg har fortvilede sjåfører, er det tungt å være sjef og sende ut folk på denne vegstrekningen, forteller Rogne.  

Han mener det er på høy tid at de som sitter på Stortinget forstår alvoret i dette. 

MØTER: Transportbransjen på Vestlandet møtte mannsterke opp på Stortinget, mandag morgen. Nå krever de at K5 skal inn igjen i kommende budsjett.  Foto: Elisabeth Nodland MØTER: Transportbransjen på Vestlandet møtte mannsterke opp på Stortinget, mandag morgen. Nå krever de at K5 skal inn igjen i kommende budsjett. Foto: Elisabeth Nodland

Klart budskap 

Nå er begeret fullt for både Rogne, Padøy og transportbransjen ellers. 

– Det er ikke mye vi ber om her. Det trengs 200 millioner kroner for å kunne planlegge og videreføre prosjektet mede oppstart i 2024. Totalt vil man kunne spare fire milliarder på K5 prosjektet, men de har ikke med i regnestykket hva det koster at transporten ikke kommer frem, eller at det i verste fall går liv tapt, sier Rogne.  

Budskapet til alle de fremmøtte foran Stortinget denne mandagen var derfor krystallklar: 

– Dette vegprosjektet kan ikke neglisjeres lenger. Man må ikke glemme at E16 er blodåren mellom Norges to aller største byer. Nå må dette prosjektet komme i gang for å spare liv og helse, avslutter Padøy. 

– Kjører med livet som innsats 

NLFs regionsjef, Jan Ove Halsøy, var også til stede under mandagens møte med stortingspolitikerne. Han holdt også innlegg hvor han bidro til å legge press på å få videreført prosjektet. 

– Aksjonskomitèen NOK er NOK har gjort en formidabel jobb for å fremme dette budskapet. Slik det er i dag, må de som ferdes mellom Bergen og Voss kjøre med livet som innsats. Om man kommer seg trygt gjennom arbeidsdagen som yrkessjåfør på denne rasutsatte vegen, er basert på flaks. Slike arbeidsforhold er ikke akseptable og vi merker at vi mister sjåfører til yrket på grunn av disse forholdene, sier Halsøy.  

Han forklarer videre at grunnen til at K5-prosjektet er så viktig er at 70 prosent av alt som distribueres fra Vestlandet fraktes med jernbanen på denne strekningen. 

– Raser det her, vil det trolig treffe jernbanen først. Den eneste måten å trygge alle, som ferdes på denne vegen, er å legge strekningen i tunnel, sier Halsøy.  

Forsiktig optimist 

I etterkant av møtene på Stortinget kan Halsøy fortelle at det var gode samtaler. 

– Det var hele 14 stortingsrepresentanter som møtte oss, og jeg mener at vi på en god og saklig måte fikk lagt frem hvorfor det er så viktig å ta med K5 inn igjen i statsbudsjettet. Samtlige stortingspolitikere gav den samme tilbakemeldingen om at de er enige i at dette prosjektet er for viktig til ikke å ta med. Jeg er derfor forsiktig optimist, avslutter Halsøy.   

Konvoi: Til sammen ble det dannet en konvoi med flere hundre biler som var en mil lang i utstrekning. Med denne konvoien markerte en samlet transportnæring misnøye med budsjettforslaget. Filmen er laget av Christer Halsøy